Afbeelding

PvdA: gemeenteraad moet zelf inhoud Woonvisie bepalen

Algemeen

VRIES - Mede op initiatief van de PvdA-fractie debatteerde de gemeenteraad van Tynaarlo vorige week over de Woonvisie. De vraag die centraal stond: wat te doen met gebouwen en plekken die de gemeente niet meer nodig heeft? En kunnen daar betaalbare woningen van gemaakt worden of gebouwd worden?

De PvdA wees er bij het begin van het debat op dat het gemeentebestuur de gemeenteraad veel beter bij onderwerpen over wonen moet betrekken. Raadslid Anneke Lubbers: ,,Het college heeft een informatieplicht naar de gemeenteraad.” In de praktijk komt daar volgens de PvdA weinig van terecht. Zo worden de afspraken die de gemeente jaarlijks met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties maakt niet met de raad besproken. Ook worden de plannen voor gemeentelijke gebouwen niet aan de raad voorgelegd, zo stelt de PvdA. ,,In 2017 gebeurde dat niet en nu weer niet.”

Volgens de PvdA is dat geen goede zaak. ,,Wat er met deze gebouwen gebeurt, is van groot belang voor onze buurten en kernen. Daar moeten we als gemeenteraad over meedenken en meebeslissen.”

De PvdA is verder van mening dat het college van B en W een actievere rol moet spelen bij huisvestingsvraagstukken en zelf moet aangeven waar het naartoe moet of kan. Anneke Lubbers: ,,Vaak besluit het college om locaties met scholen, bibliotheken en andere gemeentelijke gebouwen simpelweg te verkopen en de gebouwen af te breken. Dit terwijl er ook heel goed andere maatschappelijke bestemmingen mogelijk zijn.”

Eén ding was na afloop van de discussie wel duidelijk, zo concludeerde de PvdA-fractie: er is grote behoefte aan een sterk gemeentelijk beleid op het gebied van wonen. De vorige Structuurvisie Wonen dateert uit 2014. Daar is later nog iets over de sociale woningbouw aan toegevoegd. Sindsdien is er veel gebeurd. Het is hoog tijd om de nota aan te passen. Dat moet ook leiden tot krachtige kaders en duidelijke rollen: wie doet wat? Anneke Lubbers: ,,Dit college wil dit pas eind 2021 doen, áls het al gebeurt. Dat vinden wij te laat. We zullen als gemeenteraad nu zelf die Woonvisie moeten schrijven.”

Op voorstel van de PvdA zal het college direct begin volgend jaar een eerste overleg met belanghebbenden organiseren. Hierbij zal in brede zin over het wonen in Tynaarlo gesproken worden. Daarbij zal ook het toekomstig gebruik van gemeentelijke gebouwen op de agenda staan.