De start van de aanleg van een kleinschalig zonnepark bij de RWZI in Eelde. (foto Waterschap Noorderzijlvest)
De start van de aanleg van een kleinschalig zonnepark bij de RWZI in Eelde. (foto Waterschap Noorderzijlvest)

Zonnepanelen bij RWZI in Eelde

Algemeen

EELDE - Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Eelde zijn vorige week de eerste zonnepanelen geplaatst. Deze locatie is één van de zeven RWZI’s waar in opdracht van waterschap Noorderzijlvest een kleinschalig zonnepark wordt aangelegd.

Waterschap Noorderzijlvest wil in 2025 energieneutraal zijn. Het waterschap probeert waar mogelijk minder energie te gebruiken, maar produceert ook zelf duurzame energie. Onder andere door het vergisten van zuiveringsslib tot biogas. Ook wordt er stroom opgewekt via zonnepanelen.

De komende maanden worden er kleinschalige zonneparken gerealiseerd op de terreinen van zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap. In totaal komen op deze locaties zo’n 4000 zonnepanelen. Die moeten op termijn ongeveer 12 procent van de energie gaan leveren die het waterschap gebruikt.

!