De gemeente Tynaarlo verwacht in 2022 te kunnen beginnen met de bouw van woningen in Vries-Zuid.
De gemeente Tynaarlo verwacht in 2022 te kunnen beginnen met de bouw van woningen in Vries-Zuid.

Gemeenteraad Tynaarlo neemt laatste horde Vries-Zuid

Algemeen

VRIES - De gemeenteraad van Tynaarlo heeft dinsdag unaniem het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor Vries-Zuid vastgesteld. Daarmee is de laatste horde in de gemeentelijke besluitvormingsprocedure genomen.

De wethouders René Kraaijenbrink (ruimtelijke ordening) en Pepijn Vemer (wonen/participatie) zijn blij met het raadsbesluit. ,,Vries-Zuid wordt prachtig¨, zegt Kraaijenbrink. ,,De wijk past bij het groene en dorpse karakter van Vries, onder meer door het parkachtige deel in het noorden en de aansluiting met de bestaande zand- en wandelpaden. Er komen woningen voor alle leeftijden en doelgroepen, iets waar al jaren veel vraag naar is. Het dorp verdient deze ontwikkeling.¨

Aan de plannen voor Vries-Zuid ging een intensief participatieproces vooraf. In vier ontwerpsessies werd samen met inwoners een stedenbouwkundig plan opgesteld. ,,De betrokkenheid was groot¨, blikt Vemer terug. ,,Zo´n 75 mensen kwamen naar de kick-off van het project, aan de ontwerpsessies deden steeds zo´n 40 deelnemers mee. We hebben levendige discussies gevoerd over wat Vries uniek maakt en hoe dat terug te zien moet zijn in de wijk. Zo hebben we in slechts een paar maanden een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan op papier gezet.¨

Vemer is zich ervan bewust dat er ook kritiek was op het plan. Dat mag ook, zegt hij. ,,Het is onmogelijk om alle wensen te realiseren. Daarvoor lopen de belangen soms teveel uiteen. Als gemeente hebben we dan de taak om alle inbreng te wegen en keuzes te maken in het algemeen belang. Dat is hier ook gebeurd. Natuurlijk hadden er dingen beter gekund. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat je nooit duidelijk genoeg kunt uitleggen waarom je tot bepaalde keuzes komt. Die ervaring nemen we weer mee. Maar de tevredenheid overheerst. We hebben in korte tijd, samen met inwoners, een plan gerealiseerd waar het dorp al lang op wachtte. Daar mogen we ook gewoon trots op zijn.¨

Beide wethouders hopen dat er snel gebouwd wordt aan de zuidkant van Vries. Kraaijenbrink: ,,De voorbereidingen om het gebied bouwrijp te maken zijn gestart. In de tweede helft van 2021 verwachten we de eerste kavels uit te kunnen geven. De bouw kan dan starten in 2022. De sociale huurwoningen zijn voorzien voor 2023.¨

De eerste inkomsten uit het plangebied verwacht de gemeente eind 2022 of begin 2023.