Landschapsbeheer Drenthe en de provincie Drenthe vragen aandacht voor het behoud van de wilde narcis.
Landschapsbeheer Drenthe en de provincie Drenthe vragen aandacht voor het behoud van de wilde narcis. (Foto: Stefan Pronk)

Drentse Paosbloem dreigt te verdwijnen

Algemeen

DRRENTHE - De wilde narcis, ook wel Drentse Paosbloem genoemd, was oorspronkelijk in Drentse beekdalen te vinden en werd daarna geïntroduceerd op Drentse boerenerven. In de loop der jaren is deze inheemse bollensoort zeldzaam geworden. Daarom is actie is nodig. Landschapsbeheer Drenthe en de provincie Drenthe hopen dat erfeigenaren zich willen inzetten voor het behoud van deze karakteristieke Drentse bloem en organiseren een online informatiebijeenkomst op donderdagavond 4 maart.

,,De belangrijkste redenen voor de achteruitgang van de wilde narcis zijn herinrichting, modernisering en intensiever onderhoud van Drentse tuinen en boerenerven. De bol is niet heel kritisch wat betreft zijn groeiplaats, maar kan niet tegen te vroeg maaien. Dan heeft de bloem namelijk geen kans om zaden te vormen en te verspreiden en worden er te weinig voedingsstoffen afgevoerd. Hierdoor zijn veel wilde narcissen verdwenen”, vertelt Stefan Pronk, projectleider Landschapsbeheer Drenthe.  

,,Erfeigenaren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het voortbestaan van de wilde narcis. Tijdens de informatiebijeenkomst krijgen zij hier tips voor. De wilde narcis lijkt veel op zijn gekweekte broer, de trompetnarcis, en dat helpt niet mee bij de bescherming. Er zal tijdens de informatiebijeenkomst daarom ook worden stilgestaan bij de herkenning van de wilde narcis.”

Landschapsbeheer Drenthe organiseert op donderdagavond 4 maart om 20.00 uur een online voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens de onlinebijeenkomst komt men meer te weten over het project Drentse Paosbloem, de wilde narcis en krijgt men tips wat men zelf kunt doen. Aanmelden kan via de agenda op www.lbdrenthe.nl.