Gedeputeerde Tjisse Stelpstra. (foto Provincie Drenthe)
Gedeputeerde Tjisse Stelpstra. (foto Provincie Drenthe)

Drenthe steunt ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

Algemeen

ASSEN - Drenthe doet samen met de provincies Limburg, Utrecht en Zuid-Holland mee aan een ontwikkelfonds van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om energiecoöperaties te stimuleren en professionaliseren.  De provincie wil hiervoor een lening van 1,2 miljoen euro verstrekken aan het fonds dat energiecoöperaties in Drenthe helpt om door de financieel risicovolle opstartfase van duurzame energieprojecten heen te komen. Dit bedrag wordt door het ministerie verdubbeld.

Projecten die in aanmerking komen voor het fonds zijn zon- en windprojecten (deels) in eigendom van energiecoöperaties met een minimale investeringswaarde van 500.000 euro. Coöperaties kunnen voor deze projecten onder andere een lening aanvragen voor kostendekking van natuur- en milieuonderzoeken en ondersteuning bij projectontwikkeling in de opstartfase. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ,,Wij doen mee met dit fonds omdat wij zien dat veel energiecoöperaties ondanks goede plannen hun projecten niet kunnen realiseren vanwege een gebrek aan specifieke kennis of financiële middelen op het juiste moment. Het fonds biedt een mogelijkheid om hun rol te versterken. Energiecoöperaties weten wat er speelt in de omgeving, willen en kunnen inwoners betrekken en kunnen daarmee onder andere een belangrijke rol spelen in het doel om 50 procent lokaal eigendom in zon- en windprojecten te bereiken.”

In Drenthe staan voldoende projecten in de startblokken die gebruik willen maken van het ontwikkelfonds. Energiecoöperaties leverden op verzoek van de provincie een lijst aan met projecten die aanspraak willen maken op een bijdrage. Eén van die projecten is het drijvende zonnepark in de zandwinplas in Ubbena. Energiecoöperatie Duurzaam Assen is intensief betrokken bij de ontwikkeling van dit project. Of de Drentse projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds, moet nog blijken.

Voordat het fonds in Drenthe wordt opengesteld voor aanvragen, dienen Provinciale Staten in te stemmen met deelname aan het ontwikkelfonds. De Statenvergadering waarin dit onderwerp wordt behandeld staat gepland voor woensdag 21 april.