Afbeelding

Gemeente streeft naar variatie in nieuwe woonwijk Zuidlaren

Algemeen

ZUIDLAREN - Een gemêleerde wijk met 235 tot 265 woningen die past in Zuidlaren, met ruimte voor diverse doelgroepen, allerlei soorten woningen en verschillende woonomgevingen. Dit is wat het college van B en W van de gemeente Tynaarlo voor ogen heeft als het gaat om de nieuwe woonwijk op de achterkant van het Prins Bernhardhoeve-terrein in Zuidlaren.

De woonwijk wordt wat B en W betreft zoveel mogelijk ingepast in de landschappelijke omgeving. De fietsers en voetgangers hebben - ook figuurlijk - voorrang: de auto is te gast. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk op eigen terrein.

Bij de ontwikkeling van de wijk moet ook volop aandacht komen voor de verandering van het klimaat (klimaatadaptatie), energietransitie en biodiversiteit. Omdat de woonwijk in een grondwaterbeschermingsgebied ligt, is onder meer warmte-koude-opslag in de bodem echter niet mogelijk.

Dat en nog meer hebben B en W vastgelegd in het concept-stedenbouwkundig programma van eisen voor de nieuwe wijk. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt dat de basis voor het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan. Het is de bedoeling dat belanghebbenden en belangstellenden ook over de ontwikkeling van die plannen meedenken, net als ze gedaan hebben bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig programma van eisen.

B en W nemen binnenkort een besluit over de naam van de wijk. Inwoners hebben daarvoor diverse ideeën ingestuurd.

Als alles goed gaat, worden de eerste kavels in de nieuwe wijk eind 2023 of begin 2024 uitgegeven.

Het stedenbouwkundig programma van eisen en de ingediende reacties hierop zijn te vinden op www.tynaarlo.nl/samen-werken-zuidlaren. Méér informatie over het participatieproces verschijnt in de volgende Nieuwsbrief Zuidlaren.