Gedeputeerde Henk Brink. (foto Provincie Drenthe)
Gedeputeerde Henk Brink. (foto Provincie Drenthe)

Provincie Drenthe zet in op vergroening economie

Algemeen

ASSEN - Met de Groene Economische Agenda (GEA) zetten Gedeputeerde Staten van Drenthe in op vergroening van de Drentse economie.

Gedeputeerde Henk Brink: ,,In onze Economische Koers gaan we uit van de stuwende kracht van de transities op het gebied van circulaire economie, energie, zorg en digitalisering en benutten we deze voor nieuwe economische en maatschappelijke kansen. Met de GEA vervult de provincie Drenthe haar rol door het Drentse bedrijfsleven en kennisinstellingen te ondersteunen bij hun inspanningen om een bijdrage te leveren aan deze vergroening. Daarbij is er aandacht voor zowel de koplopers als het generieke mkb. Daar zetten we op in met de Groene Economische Agenda.”

Als uitwerking van het coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ en de Economische Koers 2020-2023 ‘Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact’ is de GEA opgesteld. Er wordt invulling gegeven aan het groene aspect van de missie van de provincie Drenthe. Namelijk: we benutten de economische, sociaal-culturele en natuurlijke kwaliteiten van Drenthe en streven ernaar dat iedereen mee kan doen.

In de agenda staan de ambities en acties waarmee de provincie samen met stakeholders haar steentje wil bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie, digitalisering en op het gebied van circulaire economie. Deze agenda is de vierde in rij. Ook de Gezondheidsagenda, de Digitaliseringsagenda en de agenda Impact Ondernemen zijn uitwerkingen van het coalitieakkoord en de Economische Koers.