De ontwikkeling van het centrum van Eelde leidde tot een conflict.
De ontwikkeling van het centrum van Eelde leidde tot een conflict.

Gemeente Tynaarlo wint geschil met RVG Eelde BV

Algemeen

EELDE - De Gemeente Tynaarlo is door het gerechtshof in Leeuwarden in het gelijkgesteld in een jarenlang geschil met RVG Eelde BV. De projectontwikkelaar uit Oosterbeek zou meehelpen met de herinrichting van het centrum van Eelde. Maar de samenwerking liep spaak.

De gemeente heeft in 2007 een plan van aanpak laten opstellen ter versterking van de detailhandel functie in het centrum van Eelde. De gemeente ging een intentieovereenkomst aan met een risico ondernemende partij, dat werd RVG Eelde BV. Het proces bestond uit meerder fases. Onderweg werd de intentieovereenkomst omgezet in een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast werden enkele daarmee samenhangende overeenkomsten gesloten over de ontwikkeling door RVG van het centrumgebied van Eelde. Meerder overeenkomsten werden afgesloten, maar er ontstond ook onenigheid met andere ontwikkelaars over grondposities en doorverkoop van percelen. Diverse partijen waren betrokken, maar tot een helder plan voor herontwikkeling is het niet gekomen. 

De gemeente heeft de samenwerking in 2014 beëindigd, volgens RVG ten onrechte. RVG heeft de samenwerkingsovereenkomst en de andere overeenkomsten vervolgens buitengerechtelijk ontbonden. De rechtbank Noord-Nederland heeft in haar vonnis van 7 november 2018 de vorderingen van RVG gedeeltelijk toegewezen. RVG vordert nu dat het hof uitspreekt dat de overeenkomsten zijn ontbonden en dat de gemeente wordt veroordeeld tot vergoeding van de door haar geleden schade. Het hof wees de vorderingen van RVG echter af, omdat de gemeente de overeenkomsten op goede gronden heeft beëindigd. RVG kan tegen het besluit nog beroep aantekenen.

!