Een impressie uit het schetsontwerp voor de nieuwe inrichting van de Hoofdweg. (afbeelding Royal Haskoning DHV)
Een impressie uit het schetsontwerp voor de nieuwe inrichting van de Hoofdweg. (afbeelding Royal Haskoning DHV)

Presentatie schetsontwerp herinrichting Hoofdweg Eelde online

Algemeen

EELDE - Inwoners van Eelde, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen vanaf vandaag reageren op het schetsontwerp voor de herinrichting van de Hoofdweg. Het ontwerp is gemaakt door verkeerskundig bureau Royal Haskoning DHV, in opdracht van de gemeente Tynaarlo. Hoewel de coronamaatregelen versoepeld zijn, gaat de gemeente op dit moment nog terughoudend om met het organiseren van informatiebijeenkomsten. Daarom is er een online presentatie op www.tynaarlo.nl/hoofdwegeelde en een spreekuur. 

De presentatie bestaat uit een kort filmpje waarin een verkeerskundige en een medewerker van het OV-bureau Groningen Drenthe een toelichting op het ontwerp geven. Ook zijn op de pagina het schetsontwerp, beeldimpressies, de planning en een vraag/antwoordcombinatie te vinden.

Het schetsontwerp is de eerste ‘echte’ ontwerpfase in het proces. Hierin worden de hoofdkeuzes van de gemeenteraad vertaald in een tekening. Daar staan nog geen details in. Die komen pas later, in het voorlopig en definitief ontwerp. Op het voorlopig ontwerp kunnen inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden opnieuw reageren. Dit ontwerp wordt in november gepresenteerd.

Wie naar aanleiding van de presentatie persoonlijk in gesprek wil gaan, kan zich aanmelden voor het spreekuur met projectleden van de gemeente en de verkeersdeskundige van Royal Haskoning DHV. Dit kan telefonisch via 0592-266662, of per e-mail via hoofdwegeelde@tynaarlo.nl. Voor ondernemers die in gesprek willen is er een apart spreekuur.

Voor belanghebbenden en belangstellenden die geen internet hebben, of die het niet lukt om de informatie op die manier te bekijken, is het mogelijk om deze op papier te ontvangen. Hiervoor kunnen zij telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0592-266662.