Het gebied waar de nieuwe woonwijk Vries-Zuid moet verrijzen.
Het gebied waar de nieuwe woonwijk Vries-Zuid moet verrijzen.

PvdA Tynaarlo blij met plannen voor Vries-Zuid

Algemeen

VRIES - In het nieuwe woongebied Vries-Zuid zijn drie kleinere locaties (‘witte vlekken’) aangewezen voor nieuwe woonvormen. De PvdA-fractie in Tynaarlo had hier bij het college van B en W op aangedrongen. Twee van de drie witte vlekken zijn in beeld voor seniorenhuisvesting, voor de derde locatie zijn bij de gemeente negen plannen ingediend. PvdA-raadslid Anneke Lubbers is voorzichtig positief over deze uitkomst.

Op 1 januari verliep de mogelijkheid om voor de derde witte vlek binnen Vries-Zuid plannen voor ‘alternatieve vormen van wonen’ in te dienen. Navraag van de PvdA heeft uitgewezen dat hiervoor negen plannen zijn ingediend door evenzovele opdrachtgevers. Anneke Lubbers: ,,We zijn blij dat er ruim gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een concept voor dit deelplan van Vries-Zuid in te leveren. Uiteraard zijn we zeer benieuwd naar de inhoud van de plannen. We hebben begrepen dat in een eerste ronde vijf plannen zijn afgevallen en dat de overgebleven vier nu aan een nadere selectie worden onderworpen.”

Alle negen plannen zijn beoordeeld op dezelfde vier criteria: past het plan binnen het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan, past het plan binnen de overige kaders, om welk type woningen gaat het en welke financiële zekerheden kan de opdrachtgever bieden? Pas later wordt gekeken naar de grondprijs die de planindiener kan betalen. Lubbers: ,,We hopen dat er ook groepen particulieren plannen hebben ingediend en niet alleen bijvoorbeeld projectontwikkelaars die hier een standaardwoning willen realiseren. Uiteraard zijn met dat laatste ook mensen geholpen, maar onze inzet was nu juist om ook eens anderen een kans te geven hun droom op het gebied van wonen te realiseren. Ruimte voor andere soorten opdrachtgevers dus.”

De PvdA blijft de selectie van nabij volgen, zo geeft Lubbers aan. ,,Voor de twee andere witte vlekken is het plan dat hier twee keer vijf levensloopbestendige woningen gaan komen, bestemd voor senioren. Voor de doorstroming op de woningmarkt van Tynaarlo kan dat positief uitpakken: oudere mensen verlaten hun - vaak grote - woning en deze komt dan weer beschikbaar voor bijvoorbeeld gezinnen.” Het PvdA-raadslid pleit ervoor om in Tynaarlo snel een discussie te gaan voeren over het bij voorrang toewijzen van woningen aan eigen inwoners. ,,We kunnen dat als gemeente mogelijk maken door een huisvestingsverordening op te stellen. Wanneer de nieuwe gemeenteraad van start is gegaan, zullen wij dat onderwerp zeker op de agenda zetten. Daarbij moet er ook zo snel mogelijk een nieuwe gemeentelijke woonvisie worden opgesteld. Het huidige college zou die visie hebben opgesteld, maar dat is er niet van gekomen, helaas. Het wonen is inmiddels een groot maatschappelijk probleem geworden en daar moeten we - ook in Tynaarlo - zo snel mogelijk mee aan de slag. Ook de gemeente kan daarin haar bijdrage leveren.”