De gemeente Tynaarlo wil tot 2030 zeker honderd extra sociale huurwoningen bouwen.
De gemeente Tynaarlo wil tot 2030 zeker honderd extra sociale huurwoningen bouwen.

Tynaarlo wil meer grip op de woningmarkt

Algemeen

TYNAARLO - Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo wil meer grip op de woningmarkt. Dat wil het college bewerkstelligen door vóór 2030 tenminste honderd extra sociale huurwoningen te bouwen en een duidelijke leidraad te hanteren voor een gevarieerd aanbod in prijs en woningtype voor zowel gemeentelijke als particuliere projecten vanaf twintig woningen. Dit moet ruimte geven aan gezinnen, senioren en starters. Dat is de insteek van de concept-woonvisie die het college van B en W deze week heeft vastgesteld.

De krapte op de woningmarkt is volgens wethouder Pepijn Vemer niet op te lossen door als gemeente bij nieuwbouw alleen op een specifieke doelgroepen te focussen. Een mengvorm van verschillende soorten woningen en flexibele bouw is volgens hem de sleutel. ,,Want je kunt niet veronderstellen dat alle ouderen gaan verhuizen als wij alleen nog seniorenwoningen bouwen. En als we alleen starterswoningen bouwen, zonder dat er doorgroeimogelijkheden zijn, dan zetten we de huidige kopers over een aantal jaar klem. Bovendien zijn de kopers van nu niet de kopers van de toekomst. Woonwensen en woonbehoeften veranderen.”

Het college zet dus in op gemêleerde woonwijken, waarin verschillende doelgroepen aan bod komen. In samenwerking met de woningcorporaties moeten vóór 2030 tenminste honderd extra sociale huurwoningen worden gebouwd. Verder hanteert het college duidelijke uitgangspunten voor gemeentelijke bouwprojecten vanaf twintig woningen: minstens 30 procent goedkope huur- en koopwoningen en minimaal 35 procent huur- en koopwoningen in het middensegment.

De concept-woonvisie is te lezen op de website van de gemeente Tynaarlo. In het gemeentehuis in Vries ligt een papieren exemplaar. Belanghebbenden kunnen tot en met 18 april reageren op de concept-woonvisie.