Beverratten worden gevangen omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers.
Beverratten worden gevangen omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers.

Waterschap gaat leefwijze van beverratten onderzoeken

Algemeen

REGIO - Waterschap Hunze en Aa’s gaat samen met de Unie van Waterschappen en de Universiteit van Amsterdam onderzoek doen naar de leefwijze en de leefomgeving van de beverrat. Beverratten zijn, ondanks hun grootte, vaak lastiger op te sporen dan bijvoorbeeld een muskusrat. Dit komt vooral door hun zwervende bestaan. Door beverratten te zenderen, hoopt het waterschap antwoord te krijgen op de vraag hoe en waar de beverrat precies leeft. Met de uitkomsten van het onderzoek verwacht het waterschap efficiënter beverratten te kunnen vangen.

Als het waterschap een beverrat vangt, wordt het dier gesteriliseerd en voorzien van een zender. Daarna wordt de beverrat vrijgelaten op de plek waar deze gevangen werd, en gevolgd met een gps-systeem. Zo kan het waterschap zien waar het dier zich bevindt. Inmiddels zijn drie beverratten in het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s gezenderd.

Door meer duidelijkheid te krijgen over het trekgedrag van de beverrat, kan het waterschap selectiever kooien plaatsen. ,,Zo verminderen we uiteindelijk het aantal ingezette uren en ongewilde bijvangsten”, aldus Cora Kuiper van waterschap Hunze en Aa’s. ,,Een ander voordeel is dat de gezenderde beverrat ons op het spoor kan brengen van soortgenoten. Verder is de verwachting dat er een nog beter beeld ontstaat van hoe en waar het dier leeft door de resultaten uit dit onderzoek te koppelen aan de gegevens vanuit eDNA-onderzoek. Met eDNA kan de aanwezigheid van muskus- en beverratten in waterlopen worden aangetoond.”

Beverratten komen van nature niet voor in Nederland. De dieren worden gevangen omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Ook maken ze nesten met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. Waterschap Hunze en Aa’s heeft vorig jaar 240 beverratten gevangen; de meeste vooral langs de Duitse grens. In de Duitse deelstaat Nedersaksen zijn in 2021 meer dan 41.000 beverratten gevangen.