De provincie Drenthe wil woningbouwplannen versnellen.
De provincie Drenthe wil woningbouwplannen versnellen.

Provincie Drenthe stelt Knelpuntenpot Wonen in

Algemeen

ASSEN - Het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe heeft besloten tot het instellen van een Knelpuntenpot Wonen. Hiermee geeft het college gehoor aan een motie die eerder door Provinciale Staten is aangenomen.

Voor het instellen van de Knelpuntenpot Wonen vraagt het college van GS aan Provinciale Staten om 1 miljoen euro vrij te maken. Vanuit de knelpuntenpot gaat de provincie extra menskracht aanbieden aan gemeenten om hen te ondersteunen bij het versnellen van woningbouwplannen. Hierdoor kunnen meer woningen beschikbaar komen.

Het provinciale Impulsteam Wonen is in gesprek met alle Drentse gemeenten om te inventariseren waar de behoefte ligt. Bij de gemeente Aa en Hunze is al een projectleider actief. Uitgangspunt hierbij blijft dat de provincie geen gemeentelijke verantwoordelijkheden overneemt; inhoudelijk blijven de gemeenten aan zet. De provincie zet in op versnelde detaillering van woonplannen, zodat uitvoering dichterbij komt.