De vertegenwoordigers van de organisaties die betrokken zijn bij de nieuwe reeks 'Archeologie in Drenthe'.
De vertegenwoordigers van de organisaties die betrokken zijn bij de nieuwe reeks 'Archeologie in Drenthe'.

Nieuwe boekenreeks over het archeologisch erfgoed van Drenthe

Algemeen

DRENTHE - Bij uitgeverij Van Gorcum verschijnt in november het eerste deel van een nieuwe boekenreeks over archeologie in Drenthe. Het gaat om populair wetenschappelijke publicaties die bedoeld zijn voor een breed publiek.

Drenthe is een van de rijkste provincies voor wat betreft archeologisch erfgoed. In de afgelopen jaren zijn dan ook vele publicaties over het Drentse bodemarchief verschenen. Die zijn echter vooral gericht op een ‘diepgravender’ publiek. Er zijn vrijwel geen recente archeologische boeken verschenen voor een brede doelgroep. Toch bestaat er een grote behoefte aan populair wetenschappelijke, betaalbare en toegankelijk geschreven boeken over de archeologie van de eigen leefomgeving. Het Drentse Landschap, Het Hunebedcentrum, Stichting Stone en Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum slaan daarom de handen in één en brengen in november het eerste in de nieuwe reeks Archeologie in Drenthe op de markt.

In het eerste deel, Van Neanderthaler tot rendierjager (112 pagina’s), nemen de schrijvers de lezer mee naar een bijzondere periode uit de rijke geschiedenis van de provincie Drenthe: de Oude Steentijd. Hoe overleefde de Neanderthaler in de immer veranderende omstandigheden en landschappen aan de rand van hun leefwereld en waarom zijn ze uiteindelijk toch verdwenen? En hoe deden de eerste moderne mensen, de rendierjagers, hun intrede in het Drentse landschap.

Dit boeiende verhaal wordt verteld aan de hand van bijzondere vindplaatsen en vondsten uit Drenthe én de (amateur-)archeologen die deze unieke zaken hebben ontdekt. Aan het einde van het boek zal de lezer niet alleen veel geleerd hebben over de Oude Steentijd, maar zich tevens realiseren hoe rijk de provincie Drenthe aan geschiedenis is.

De reeks zal uit acht delen bestaan en is in essentie chronologisch, van de Oude Steentijd tot de Vroegmoderne Tijd (17e tot en met 19e eeuw) en de WO2 archeologie. Per jaar wordt één deel gepubliceerd. De boeken zijn Nederlandstalig. Ze worden rijkelijk geïllustreerd met foto’s, kaarten, en reconstructietekeningen.

Archeologen Marcel Niekus en Yuri van Koeveringe schrijvende eerste twee delen van de reeks. Niekus is expert op het gebied van de Oude Steentijd en Van Koeveringe is gespecialiseerd in de toegankelijke presentatie van archeologisch onderzoek. De beeldredactie en vormgeving wordt gedaan door Frans de Vries, zelf ook archeoloog.

Afbeelding
!