Eef Arnolds (rechts) ontvangt de Drentse Floraprijs 2023 uit handen van Eddy Weeda. (foto Bert Blok)
Eef Arnolds (rechts) ontvangt de Drentse Floraprijs 2023 uit handen van Eddy Weeda. (foto Bert Blok)

Drentse Floraprijs 2023 uitgereikt aan Eef Arnolds

Algemeen

ZUIDLAREN - Tijdens de goed bezochte medewerkersdag van de Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD) in Zuidlaren heeft Eef Arnolds afgelopen zaterdag de Drentse Floraprijs 2023 ontvangen. Deze prijs is door de WFD in 2005 in het leven geroepen om personen of instanties in het zonnetje te zetten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de kennis over en de bescherming van de Drentse natuur in het algemeen en de wilde flora in het bijzonder.

Eef Arnolds stond in 1982 mede aan de wieg van de WFD en was tot 2005 bestuurslid. In het realiseren van de hoofddoelstelling van de werkgroep - het maken van een flora-atlas van Drenthe op basis van de verspreiding van inheemse plantensoorten per kilometerhok - heeft hij een groot aandeel gehad. Dat geldt zowel voor de organisatie van het veldwerk als voor het zelf inventariseren van vele kilometerhokken, vooral in Midden-Drenthe. Hij deelde zijn grote floristische en ecologische kennis tijdens de jaarlijks gehouden inventarisatie-excursies. Ook bij het verwerken van de gegevens tot een informatief en toegankelijk boek was Arnolds’ kennis, kunde en ervaring van onschatbare waarde.

Daarna richtte Arnolds zich op het werk voor de paddenstoelenatlas van Drenthe, die onder zijn bezielende leiding in 2015 in drie delen verscheen. Vanaf 2016 is Arnolds een van de drijvende krachten achter het veldwerk voor een verspreidingsatlas van de Drentse macro-nachtvlinders. Ook is hij al ruim 20 jaar als deskundige en wetenschappelijk adviseur lid van de Wetenschappelijke Advies Commissie van Het Drentse Landschap. En dat alles als vrijwilliger. Daarbij gevoegd zijn eigen bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe natuur in De Schepping bij Holthe, dan komt naar het oordeel van de WFD de Drentse Floraprijs Eef Arnolds meer dan toe.

De Drentse Floraprijs bestaat uit een ingekleurd eikenhouten beeldje van de Zweedse kornoelje (het logo van de WFD), gemaakt door Johanna Nijlunsing uit Peize.