Afbeelding

Subsidie voor 1 procent rentekorting op Energiebespaarlening Drenthe

Algemeen

DRENTHE - De provincie wil ook de komende jaren een rentekorting van 1 procent mogelijk maken op de Energiebespaarlening Drenthe. Een lening waar woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren gebruik van kunnen maken voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Om de rentekorting mogelijk te maken hebben Gedeputeerde Staten het voornemen om een subsidie van 500.000 euro te verlenen aan het Nationaal Warmtefonds. 

In de afgelopen vijf jaar zijn 4.250 energiebespaarleningen verstrekt in Drenthe. De lening worden in de provincie vooral aangevraagd voor het aanbrengen van HR++ glas, gevelisolatie en zonnepanelen. Het overgrote deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd door Drentse bedrijven. Drenten verdienen met het nemen van deze maatregelen geld terug op de energierekening, creëren comfort in hun woning en dragen bij aan de klimaatdoelstellingen.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ,,Ik kan wel zeggen dat woningeigenaren in Drenthe goed bezig zijn. De 4.250 leningen beslaan een marktaandeel van 10 procent in Nederland, terwijl wij in Drenthe maar 3,3 procent van het totaal aantal koopwoningen staat. Om ook de komende jaren woningeigenaren te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen, willen we graag de rentekorting op de Energiebespaarlening behouden”. De subsidie voor de rentekorting levert naar verwachting een bedrag van ongeveer 7 miljoen euro aan investeringen in energiebesparing en duurzame energie op.

De Energiebespaarlening Drenthe kan aangevraagd worden via het Nationaal Warmtefonds. Dit fonds biedt verantwoorde en betaalbare financiering voor de verduurzaming van huizen en gebouwen van eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en scholen. Sinds 2017 verstrekt de provincie subsidie aan het Nationaal Warmtefonds voor de rentekorting op de Energiebespaarlening. In totaal is vijf miljoen subsidie verleend voor de rentekorting. Dit de leverde de afgelopen vijf jaar een investering van 61.000.000 euro op in energiebesparende maatregelen en opwekking van hernieuwbare energie.

Voordat de subsidie verleend kan worden aan het Nationaal Warmtefonds hebben Provinciale Staten de gelegenheid om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.