Het kunstenaarscollectief Allemansgoed Terheijl, winnaar van de Harry de Vroome Penning in 2021.
Het kunstenaarscollectief Allemansgoed Terheijl, winnaar van de Harry de Vroome Penning in 2021.

Kandidaten gezocht voor Harry de Vroome Penning 2023

Algemeen

REGIO - De Harry de Vroome Penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan inspirerende projecten of initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap in Drenthe. Centraal daarbij staat een duurzame kwaliteitsverbetering van het landschap. Tot 13 mei kunnen projecten en initiatieven worden voorgedragen voor de Harry de Vroome Penning 2023. De uitreiking van de onderscheiding staat gepland op 21 september. 

Drenthe staat bekend om de fraaie, historische landschappen, die onderhevig zijn geweest aan allerlei veranderingen. Doordachte vormgeving en goede uitvoering van plannen heeft mooie landschappen opgeleverd waar mens en natuur zich in thuis voelen. Koploper en voorbeeld voor deze Drentse manier van zorgen voor de omgeving was Harry de Vroome. In tijden van grote ruimtelijke veranderingen - de naoorlogse ruilverkavelingen - wist hij met gevoel kwaliteit toe te voegen en extra betekenis te geven aan het landschap. Ook nu staat het landelijk gebied voor grote veranderopgaven met impact op de omgevingskwaliteit.

Onder leiding van Het Drentse Landschap houdt een werkgroep het gedachtegoed van Harry de Vroome levend onder het motto ‘Landschap als blijvende bron van inspiratie’. De Harry de Vroome Penning 2023 wordt uitgereikt op advies van deze werkgroep, die naast voorzitter Theo Spek (hoogleraar landschapsgeschiedenis) bestaat uit vertegenwoordigers van Het Drentse Landschap, Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Drenthe. Daarnaast maken ook een architect, een fotograaf en een landschapsarchitect deel uit van de werkgroep.

Uitgangspunt voor het toekennen van de Harry de Vroome Penning is dat de belangen van natuur, landschap, erfgoed, kunst en architectuur in Drenthe gediend moeten worden, met het accent op de ruimtelijke aspecten en maatschappelijke betekenis ervan. Projecten en initiatieven kunnen worden voorgedragen via www.drentslandschap.nl.