Het college ziet momenteel te veel obstakels voor het project Flexibele Volkshuisvesting
Het college ziet momenteel te veel obstakels voor het project Flexibele Volkshuisvesting (Foto: Gemeente Tynaarlo)

Komst flexibele woningen statushouders Zuidlaren uitgesteld

Algemeen

TYNAARLO – De gemeente Tynaarlo heeft het project Flexibele Volkshuisvesting opgeschort. Het college was van plan om voor een periode van 5 tot 7 jaar Flexibele Volkshuisvesting te realiseren op het terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve n Zuidlaren voor 100 statushouders en spoedzoekers. Volgens het college zijn er momenteel te veel obstakels om dit project, binnen de kaders die zijn meegegeven, te kunnen uitvoeren.

Het woningtekort in Nederland loopt de laatste jaren steeds verder op. Ook de gemeente Tynaarlo heeft hiermee te maken en kan op dit moment niet voldoen aan de vraag naar betaalbare (huur-) woningen. Naast starters en spoedzoekers, hebben ook statushouders te maken met de gevolgen hiervan. Doordat zij niet kunnen doorstromen naar een reguliere woning neemt niet alleen de druk op de asielketen toe, maar is de gemeente Tynaarlo ook niet in staat om aan haar taakstelling voor de huisvesting van deze doelgroep te voldoen.

Het college wilde op korte termijn flexibele woningen realiseren op het PBH-terrein in Zuidlaren. De gemeenteraadraad heeft in maart budget beschikbaar gesteld voor het bouwrijp maken van de kavel. Het college stuitte echter voor een snelle realisatie op obstakels. Naast juridische bezwaren ten aanzien van bijvoorbeeld aanbestedingswetgeving en vergunningen, zijn er ook financiële consequenties waarmee rekening moet worden gehouden.

Het college is zich bewust van de noodzaak om het aantal (flexibele) huurwoningen op korte termijn uit te breiden. Hiermee kan een (deel-) oplossing voor de huisvesting van statushouders en het realiseren van onze taakstelling worden gerealiseerd. Daarom wordt de komende tijd verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om flexibele volkshuisvesting te realiseren. Hierbij wordt ook gekeken naar scenario’s waarbij wordt afgeweken van de eerder door het college vastgestelde uitgangspunten. De provincie is meegenomen in dit proces en op de hoogte van de voortgang. Parallel hieraan wordt, om de druk op de asielketen te verlichten, met het COA gekeken naar de mogelijkheden om een permanent azc te huisvesten binnen de gemeente Tynaarlo.