Op de kaart staan de vijf haalbare routes die in de variantenstudie zijn uitgewerkt en vergeleken. (foto: provincie Groningen)
Op de kaart staan de vijf haalbare routes die in de variantenstudie zijn uitgewerkt en vergeleken. (foto: provincie Groningen)

Meedenken over doorfietsroute tussen Zuidlaren en Haren

Algemeen

ZUIDLAREN - Waar komt de nieuwe Doorfietsroute tussen Zuidlaren en Haren te liggen? Belanghebbenden zoals omwonenden en fietsers worden uitgenodigd om de komende tijd mee te denken over de variantenstudie. 

De Doorfietsroute van Zuidlaren naar Haren wordt zo’n 11 kilometer lang en start in het noordelijk deel van Zuidlaren. Via Midlaren en Noordlaren gaat het fietspad vervolgens door Glimmen, Appelbergen of Onnen naar Haren. In Haren sluit de nieuwe route aan op de bestaande doorfietsroute naar Groningen, die begint in de Jachtlaan. 

Iedereen die mee wil denken kan tot en met 17 juli reageren op ‘Stem van provincie Groningen’ of een inloopbijeenkomst bezoeken. De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Tynaarlo en Groningen hebben de wensen van de omgeving in kaart gebracht via een enquête onder fietsers, gesprekken met belanghebbenden en betrokkenen, een klankbordgroep en het online platform Stem van provincie Groningen. Samen met adviesbureau Sweco is alle informatie gebundeld in een rapportage tracékeuze en variantenstudie. Hierin worden vijf haalbare routevarianten uitgewerkt en vergeleken.

Voordat een definitieve routekeuze wordt gemaakt willen de overheden graag weten of ze compleet zijn in hun afweging en of alle belangen juist zijn weergegeven en begrepen. Wat zijn voor belanghebbenden belangrijke aspecten om tot een afweging te komen en wat willen ze verder nog meegeven aan de projectgroep? Deze projectgroep geeft meer informatie over de routevarianten tijdens inloopbijeenkomsten op donderdag 8 juni in dorpshuis De Hoeksteen in Noordlaren, op dinsdag 13 juni in het Brinkhotel in Zuidlaren en op woensdag 14 juni in restaurant Astoria in Haren. De bijeenkomsten duren van 17.00 tot 20.30 uur, aanmelden is niet nodig.

Na de zomer gaat de projectgroep alle verzamelde informatie verwerken en een voorkeursvariant bepalen. Die voorkeursvariant wordt komend najaar gepubliceerd. Iedereen die een belang heeft kan schriftelijk reageren op de voorkeursvariant. Eind 2023 besluiten Provinciale Staten over de voorkeursvariant. De drie mede-overheden hebben de intentie om een gelijkluidend besluit te nemen.

Op provinciegroningen.nl/doorfietsroute-zh staat meer informatie over het project. Deze video geeft meer uitleg en een samenvatting van de variantenstudie.