Afbeelding

Toegangswegen Glimmen en Noordlaren worden aangepakt

Algemeen

GLIMMEN/NOORDLAREN - De provincie Groningen trekt bijna 2 miljoen euro uit aan zestien projecten om de verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen te verbeteren. Alle Groninger gemeenten krijgen subsidie.

Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor maatregelen om de snelheid van autoverkeer te verminderen of om fietsers en voetgangers een duidelijkere plek op de weg te geven. De gemeenten betalen zelf mee aan de projecten, die door de hele provincie worden uitgevoerd. Bij de meeste projecten ligt de nadruk op het terugdringen van de snelheid. In de plaatsen Glimmen en Noordlaren worden snelheidsremmende maatregelen genomen. Veel verkeer binnen de bebouwde kom van beide dorpen rijdt te hard. Om dit tegen te gaan worden de komgrenzen verduidelijkt door wegversmallingen of het aanbrengen van drempels. Ook komen er verhoogde kruisingen (kruispuntplateaus). De provincie heeft hiervoor een bedrag van 202.243 euro gereserveerd.

De gemeenten hebben zelf de projecten ingediend en betalen mee aan de projectkosten. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het plan en de uitvoering. Veel projecten gaan in 2024 van start en moeten binnen vijf jaar zijn afgerond. Waar het kan worden werkzaamheden gecombineerd met andere onderhoudswerkzaamheden, dit scheelt extra kosten en verkeersstremmingen. Gedeputeerde Johan Hamster: ,,Het is de eerste keer dat alle tien Groninger gemeenten een aanvraag hebben ingediend. Veel projecten zijn aangedragen door omwonenden. We doen het dus echt samen. We zijn blij dat we met deze subsidie op zestien plekken kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid en kunnen helpen om het aantal verkeersongelukken terug te dringen.’’

Nationaal Plan Verkeersveiligheid
Het Rijk, gemeenten en provincies werken samen om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) beschrijft negen beleidsthema’s met de belangrijkste risico’s voor verkeersveiligheid. Het SPV moet leiden tot minder ernstige verkeersgewonden en verkeersdoden, met als doel is om in 2050 op nul verkeersslachtoffers uit te komen.

In 2024 kunnen gemeenten weer een aanvraag doen.