Afbeelding

Informatiebijeenkomst over gewasmiddelen in provinciehuis

Algemeen

ASSEN – De Provincie Drenthe zal op woensdag 13 maart een informatiebijeenkomst over gewasbeschermingsmiddelen en biociden houden. Een bijeenkomst om informatie en kennis uit te wisselen over toelating en beleid rond gewasbeschermingsmiddelen, maar ook over onderzoeken en kennis/inzichten vanuit de praktijk. Deze bijeenkomst volgt naar aanleiding van gesprekstafels die de Commissaris van de Koning de afgelopen jaren heeft gehouden in de provincie. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het provinciehuis in Assen (inloop vanaf 19:00 uur).

Tijdens de bijeenkomst licht het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in een presentatie toe hoe zij de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen uitvoert. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vertelt meer over het gewasbeschermingsbeleid. De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en Meten=Weten, een burgerinitiatief dat onderzoek doet naar de verspreiding van pesticiden, geven een presentatie. Zij delen informatie over onderzoeken die zij hebben gedaan en kennis, inzichten en ervaringen vanuit de praktijk. Na afloop van de verschillende presentaties is er gelegenheid om vragen te stellen aan de organisaties die een presentatie geven.

Aanmelden
Belangstellenden dienen zich voor 5 maart aan te melden via www.provincie.drenthe.nl/gewasbeschermingsmiddelen.