Afbeelding

Overdekt parkeren niet haalbaar bij appartementen Ter Borch

Algemeen

EELDERWOLDE – Het college van de gemeente Tynaarlo wil ook onoverdekte parkeerplaatsen toe gaan staan in het Entreegebied-Zuid in de wijk Ter Borch in Eelderwolde. Dat is te lezen in een brief van het college aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft in 2008 het Beeldkwaliteitsplan voor het Entree-gebied Zuid in Ter Borch vastgesteld. Hier was de bouw van 80 appartementen opgenomen en een voorwaarde dat er volledig gebouwd parkeren zal worden. De appartementen vielen onder het hogere segment. ,,De marktomstandigheden zijn echter gewijzigd. Volledig gebouwd parkeren blijkt, ook indien alleen een programma in het hogere marktsegment wordt gerealiseerd, economisch niet haalbaar te zijn”, schrijft het college. ,,Voor het parkeren zijn goede alternatieven beschikbaar qua uit het zicht dan wel (half)verdekt parkeren. Wij achten het dan ook noodzakelijk om het beeldkwaliteitsplan uit 2008 op het punt van parkeren bij de appartementen in Entreegebied Zuid aan te passen om tot een haalbaar plan te komen.”

De gemeente Tynaarlo start binnenkort de aanbesteding voor de gronduitgifte voor de 80 appartementen. In de aanbesteding wordt uitgegaan van een programma dat voor 30 procent bestaat uit sociale woningbouw. ,,Na de selectie van de winnende marktpartij zijn de contouren van het plan bekend en zullen wij de het beeldkwaliteitsplan op het onderdeel parkeren actualiseren. In deze actualisatie zullen tevens de technisch noodzakelijke aanpassingen op basis van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van de waterhuishouding en de herinrichting van de Borchsingel, zoals door de raad besloten in relatie tot de supermarkt in Entreegebied-Noord, verwerkt worden.

Het college zal later dit jaar het woningbouwplan en het aangepaste beeldkwaliteitsplan aan de raad voorleggen.