De laatste hand wordt gelegd aan de paasbult. (foto: gemeente Tynaarlo/Johan Wolfard)
De laatste hand wordt gelegd aan de paasbult. (foto: gemeente Tynaarlo/Johan Wolfard)

Paasvuren op Eerste Paasdag

Gemeente

TYNAARLO - Ook dit jaar kunnen particulieren houtafval aanleveren voor de opbouw van een paasvuur. 

De gemeente Tynaarlo heeft ontheffingen verleend voor de volgende paasvuren:
• Bunne-Winde-Bunneveen, De Drift in Winde, VVV BWB
• Donderen, de Hullen, Dorpsvereniging Donderen
• Midlaren, Esweg, IJsclub Midlaren
• Paterswolde, hoek Hooiweg/ Boterdijk, Vereniging Volksvermaak Eelde
• Taarlo, Tuinakkers, Vereniging Dorpsbelangen Taarlo
• Tynaarlo, Eisenbroeken, VVV Tynaarlo
• Vries, evenemententerrein Veenweg, Volksvermaken Vries
• Yde De Punt, Homsteeg, Dorpsbelangen Yde De Punt
• Zeegse, Munkakkers, Vereniging Dorpsbelangen Zeegse
• Zeijen, Kerkepad, Belangenvereniging Zeijen
• Zuidlaarderveen, De Knijpe, Vereniging Dorpsbelangen Zuidlaarderveen

De paasvuren worden ontstoken op Eerste Paasdag, zondag 31 maart, om ongeveer 19.00 uur. Als wordt verwacht dat derden daarvan erge overlast zullen hebben in de vorm van rook en stankoverlast of bij een windkracht van 5 of meer, wordt een paasvuur niet ontstoken. De genoemde verenigingen organiseren de paasvuren. Zij kunnen vertellen wanneer men hout kan brengen. 

Toegestaan houtafval:
- onbewerkt houtafval (geen houtstobben), dat wil zeggen: niet bewerkt met oliën of chemische producten zoals verf, lak, impregneermiddel en dergelijke
- snoeitakken

Ander afval is niet toegestaan. Dus geen riet, stro, hooi, stobben, olieproducten, rubber, kunststoffen, chemisch afval, plastics, vloerbedekking, meubels, kleding of ander materiaal dat het milieu nadelig kan beïnvloeden. 

Voor informatie kan men contact opnemen met het team Gemeentewerken-Veiligheid via 0592-266662.