De omleidingsroute. (afbeelding Provincie Drenthe)
De omleidingsroute. (afbeelding Provincie Drenthe)

Brug in De Groeve verouderd: verkeersmaatregelen nodig

Algemeen

DE GROEVE - De provincie Drenthe ziet zich genoodzaakt verkeersmaatregelen te nemen om de druk op de brug over de Oostermoerse Vaart in De Groeve te verlichten.

Vanaf 7 februari is er op de brug in de provinciale weg N386 nog slechts één rijbaan open voor wegverkeer. De andere rijbaan is gesloten. Het verkeer wordt geadviseerd om een alternatieve route te kiezen of rekening te houden met een langere reistijd.

De maatregel is nodig omdat uit onderzoek blijkt dat de brug door de leeftijd en een hogere verkeersbelasting niet meer dezelfde hoeveelheid verkeer kan dragen. Dit zorgt volgens de provincie Drenthe niet acuut voor onveilige situaties, maar door de verkeersbelasting nu te verlagen kunnen weggebruikers veilig gebruik blijven maken van de brug.

Naast het afsluiten van één rijbaan is de brug voor nog onbepaalde tijd dicht voor zwaar vracht- en landbouwverkeer (zwaarder dan 50 ton of met een aslast hoger dan 10 ton).

Verkeerslichten bij de brug zorgen ervoor dat de doorstroming voor het overige verkeer zo vlot mogelijk verloopt. Het verkeer op omliggende wegen wordt door middel van verkeersborden geadviseerd om gebruik te maken van een alternatieve route.

De maatregelen zijn van kracht totdat de brug vervangen is. Op dit moment werkt de provincie Drenthe aan de voorbereidingen voor de vervanging van de brug. In de loop van 2022 volgt hierover meer informatie.