Mariëtta Jansen. (foto Sake Elzinga)
Mariëtta Jansen. (foto Sake Elzinga)

Mariëtta Jansen stopt als directeur van Museum De Buitenplaats

Algemeen

EELDE - Mariëtta Jansen legt per 1 juli haar taken en functie als directeur-bestuurder van Museum De Buitenplaats in Eelde neer om zich meer te kunnen wijden aan haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Jansen: ,,Na twee bijzondere jaren deze functie te hebben mogen uitoefenen, ben ik tot de conclusie gekomen dat deze baan zich helaas niet laat combineren met mijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, op grond waarvan in 2024 een tentoonstelling in het Groninger Museum wordt georganiseerd. Museum De Buitenplaats is een prachtig museum. De afgelopen twee jaar waren uitdagend, mede vanwege de coronacrisis die het culturele leven danig onder druk heeft gezet. Desalniettemin is er ook deze afgelopen periode veel tot stand gebracht en was er volop aandacht voor het museum, de tentoonstellingen, de tuin, het podium, de educatie en evenementen, het Museumcafé, de vrijwilligers en voor de collectie van het museum zoals aanwezig in het Nijsinghhuis. Het is een belangrijk cultureel erfgoed met nog veel mogelijkheden tot groei.”

Mariëtta Jansen zal overigens nog wel verbonden blijven aan het museum, en leiding gaan geven aan de afdeling kunstzaken. De raad van toezicht van Museum De Buitenplaats is verheugd over deze nieuwe rol van Jansen en het feit dat zij zich op deze wijze blijft inzetten voor het museum. De raad van toezicht beraadt zich nog over de invulling van de vrijkomende bestuurlijke en operationele taken.