De Homanshof in Anloo. (eigen foto)
De Homanshof in Anloo. (eigen foto)

Steungroep: ‘Homanshof dreigt voor Anloo verloren te gaan’

Algemeen

ANLOO – De steungroep Homanshof uit Anloo zal met een goed en concreet plan moeten komen, dan wil wethouder Ivo Berghuis nogmaals in gesprek gaan om informatiecentrum Homanshof in de been te houden. 

Staatsbosbeheer had jarenlang in de achttiende-eeuwse Saksische boerderij aan de Lunsenhof in Anloo een bezoekerscentrum. Volgens de organisatie is het pand gedateerd en lopen de onderhoudskosten op. Staatsbosbeheer wil dan ook graag van de boerderij af. Volgens de steungroep betekent de verkoop een groot verlies voor Anloo en Aa en Hunze met name op cultureel, educatief, historisch, recreatief en regionaal gebied. ,,Actie is noodzakelijk om de leefbaarheid in de toekomst voor Anloo te blijven behouden”, zegt Gerard Scholtens namens de steungroep. Hij doet en beroep op de gemeenteraad en het college om in actie te komen. ,,De sleutel ligt in uw handen. Het is een kwestie van willen.”

De steungroep is bang dat bij verkoop van Homanshof het informatiecentrum van Staatsbosbeheer, de exposities over het Geopark en het onderduikershol, het vertrekpunt van wandelingen en de theeschenkerij zullen verdwijnen. Evenals de historische kenmerken van de boerderij. ,,De dorpshuisfunctie van Homanshof is sinds 1994 al vervallen. Als er nog meer verdwijnt staat de leefbaarheid van het dorp op het spel.”

De steungroep ziet naast de bestaande functies ook mogelijkheden voor nieuwe functies van de Homanshof, zoals een bibliotheek, een planten/zadenbibliotheek, onderdak voor de historische vereniging, een galeriefunctie, locatie voor huiskamerconcerten en een huiskamerfunctie voor senioren. ,,Het Drents Landschap heeft aangegeven mogelijkheden te zien, maar wil de boerderij alleen overnemen als de provincie en de gemeente hun steun uitspreken voor het behoud. Wie zien graag dat de gemeente samen met de provincie start met de aankooponderhandelingen met het Drents Landschap”, aldus Scholtens die aangeeft dat er in het dorp voldoende draagvlak is voor het behoud van Homanshof. 

GroenLinks wil graag dat de voorziening blijft en wil hiervoor een bedrag opnemen in de begroting van dit najaar. De VVD is benieuwd wat de rol van de gemeente moet zijn en PvdA wil weten of het college nog mogelijkheden ziet. D66 stelt dan ook voor om er nader met de raad hierover van gedachten te wisselen. Wethouder Ivo Berghuis gaat graag met de diverse partijen in gesprek. ,,Er moet dan wel een concreet plan liggen, want het kan niet alleen van de gemeente komen”, aldus Berghuis.