Een impressie van de plannen voor een nieuw schaapskooi bij Anloo.
Een impressie van de plannen voor een nieuw schaapskooi bij Anloo. (Afbeelding: Bureau Strootman)

Schaapskudde het Stroomdal wil graag nieuwe schaapskooi

Algemeen

ANLOO – De Stichting Schaapskudde het Stroomdal uit Schipborg wil een nieuwe schaapskooi bouwen op de parkeerplaats bij Strubben-Kniphorstbosch in Anloo. Het is de bedoeling dat bij de kooi een informatiecentrum en een kleine horecavoorziening komt.

Het initiatief komt van diverse organisaties onder voorzitterschap van het Nationaal Park Drentsche Aa. De gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo, Staatsbosbeheer en het Drents Landschap steunen het initiatief. De Stichting Stroomdalkudde werkt het plan verder uit. ,,De huisvesting van de kudde is ontoereikend”, laat bestuurslid Albert Hovius weten. De kudde met Schoonebekers en Drentse heideschapen begraast sinds 2006 in opdracht van Staatsbosbeheer het Kniphorstbosch, de Strubben en sinds kort ook de Gasterse Duinen. De kudde is in 2016 uitgebreid met heidekoeien. ,,De schapen verblijven ’s nachts in de gebouwen van het voormalige oefenterrein van defensie. De bunkers fungeren als schaapskooi. In de wintermaanden gaan de dieren op transport en verblijven dan in gehuurde schuren in het Anner moeras. Al deze voorzieningen zijn niet ingericht als schaapskooien, vandaar dat we een schaapskooi willen die aan alle voorwaarden voldoet.”

Circulaire landbouw
Volgens Hovius moet een schaapskooi met potstal, die aan de laatste eisen voor dierenwelzijn voldoet, de problemen oplossen. ,,De circulaire landbouw kan bijdragen aan het stikstofprobleem. De schapen nemen door begrazing 25 procent van de stikstof mee die in het gebied is neergedaald. De mest en urine wordt verzameld in de potstal. De opgepotte en geperste mest kan dan later weer worden uitgestrooid over het terrein, net zoals in vroeger tijden gebruikelijk was. Dit biedt unieke kansen voor het bevorderen van de noodzakelijk geachte transitie naar kringlooplandbouw. Het biedt ook de mogelijkheid om op de noord-es van Anloo oude graanrassen te verbouwen. Ook zijn er plannen voor een ‘circulaire’ pluktuin en een voedselbos”, zegt Hovius die aangeeft dat ook de werkomstandigheden voor de herders en vrijwilligers kunnen worden verbeterd en in lijn worden gebracht met de huidige eisen. ,,Daarnaast worden de schapen met een goede kooi beter beschermd tegen de wolf.”

Informatiecentrum
Staatsbosbeheer heeft de wens om in de regio een Informatiecentrum te realiseren. ,,Het informatiepunt Homanshof was in verband met corona gesloten, maar ook de elektrische bedrading van het pand is afgekeurd, waardoor het informatiecentrum gesloten blijft. Naast informatie over de schaapskudde biedt het nieuwe centrum plaats voor natuur educatieve organisaties, evenals organisaties die zich bezighouden met het landschap en de cultuurhistorische waarden van het gebied. Ook kunnen daar biologische producten uit de regio worden aangeboden en vlees van de eigen koeien en schapen. Samen met een horecavoorziening kan de multifunctionele huisvesting een aanwinst zijn voor het toerisme. De schapen kunnen van de kooi zo het gebied in en dat is al een prachtig gezicht. En er kan in de omgeving heerlijk gewandeld worden en toeristen vinden het leuk om de kudde dan tegen te komen. Ook kunnen er is samenwerking met openluchttheater De Speulkoel activiteiten worden gehouden om de bezoekers te vermaken.”

Financiën
Het plan gaat ongeveer 500.000 euro kosten. ,,Dat is een probleem, want dat geld hebben we niet. De initiatiefgroep Drentsche Aa zal de financiële middelen beschikbaar moeten stellen. De exploitatie zal door de stichting sluitend gemaakt moeten worden. Daarom willen we ook zelf graag naar de bank kunnen onder meer om de aanloopkosten te kunnen betalen. Belangrijk is dat de graascontracten voor een langere periode kunnen worden afgesloten. Deze worden nu door Staatbosbeheer voor een jaar afgegeven en worden jaarlijks opnieuw aanbesteed. Dat geeft weinig zekerheid.”

Draagvlak
De schaapskooi komt buiten Anloo te liggen, maar er zal wel draagvlak moeten zijn onder de inwoners van het dorp. ,,Mensen spreken mij al aan en vragen of we er geen kermis van willen maken. Dat is zeker niet de bedoeling. Het wordt kleinschalig, maar wel met een impuls voor het toerisme. Het is de bedoeling dat we na de zomervakantie enkele bewonersbijenkomsten gaan houden om de plannen toe te lichten. Ik verwacht dat men zich er wel in kan vinden. En hopelijk kunnen we dan de plannen gaan realiseren.”

Een andere impressie van de plannen.