Afbeelding

Jubilarissen Vrouwen van Nu gehuldigd

Algemeen

TYNAARLO - De afdeling Tynaarlo van de Vrouwen van Nu heeft tijdens de jaarvergadering vier leden gehuldigd die langjarige jubilea te vieren hebben. 

Trijntje Warners is al 65 jaar lid van de vereniging, Fennie Darwinkel en Alberdien Keun zijn beiden 50 jaar lid. De vierde jubilaris was Hilde de Boer, die alweer 40 jaar lid is van de Vrouwen van Nu. Alle dames werden verblijd met een geschenk, een bloemetje en een oorkonde.

Eerder op de avond ging de jaarvergadering in Grand Café Centraal in Tynaarlo van start met een welkomstwoord van voorzitter Hilde de Boer. Nadat de notulen waren goedgekeurd en de kas in orde was bevonden, werd het bestuur décharge verleend. Bij het bestuur droeg Henny Veen het secretariswerk over aan Hilly Venema en daarnaast traden een aantal commissieleden af. Zij werden met een bloemetje vereerd. De avond werd afgesloten met een presentatie door Voetsalon Monique uit Zuidlaren.