Het grijze gedeelte op de afbeelding is de aan te kopen grond voor de fietsverbinding Hunze-as.
Het grijze gedeelte op de afbeelding is de aan te kopen grond voor de fietsverbinding Hunze-as.

Krediet voor aanschaf grond voor fietsverbinding Hunze-as

Algemeen

TYNAARLO - De gemeenteraad van Tynaarlo heeft een krediet beschikbaar gesteld van 250.000 euro voor de aanschaf van een strook agrarische grond en de aanleg en aansluiting van een recreatieve fietsverbinding (Hunze-as) in Zuidlaren.

De gemeente Tynaarlo is bezig met de ontwikkeling van de woonwijk Laarhove op de achterzijde van het voormalige PBH-terrein in Zuidlaren. Onderdeel van deze woonwijk is de zogeheten Hunze-as. Deze as is een langzaamverkeersverbinding die het centrum van Zuidlaren vanaf de Grote Brink, over het voorterrein van het voormalige PBH-terrein verbindt met de oostgrens van het plangebied Laarhove. De gemeente kan nu een strook agrarische grond aankopen van bijna 5000 vierkante meter van de grondeigenaar ten behoeve van het doortrekken van de Hunze-as tot aan de weg Opbreken. Ook de zakelijkrechtgebruiker van het perceel waarin deze strook is gelegen, heeft aangegeven, om voor dit gedeelte, bereid te zijn om van zijn rechten af te zien. Met de aankoop en realisatie van het fietspad ontstaat een nieuwe recreatieve fietsverbinding tussen het centrum van Zuidlaren en het naastgelegen Tusschenwater- en Noordmagebied. Deze verbinding zal de toekomstige inwoners van Laarhove ook ten goede komen.