In het gebied waar het transferium dreigt te komen huist onder andere de ijsvogel. (foto Erik Bazuin)
In het gebied waar het transferium dreigt te komen huist onder andere de ijsvogel. (foto Erik Bazuin)

Petitie tegen plannen voor transferium bij De Punt

Algemeen

DE PUNT - Sylvie Westerhof uit Tynaarlo en Erik Bazuin uit Glimmen zijn een petitie gestart om de geplande aanleg van een transferium bij De Punt en de verandering van de op- en afritten van de A28 tegen te houden. 

Als de plannen doorgaan, heeft dit volgens Westerhof en Bazuin desastreuze gevolgen voor de omgeving en de natuur. ,,Het plan heeft lang stil gelegen door de stikstofcrisis, maar de provincie heeft de plannen weer opgepakt en de aanbesteding is inmiddels gegund aan een aannemer. De gemeenteraad van Tynaarlo moet nog instemmen met de plannen en goedkeuring geven aan een wijziging van het bestemmingsplan.” De petitie zal daarom worden overhandigd aan deze gemeenteraad.

Volgens Westerhof en Bazuin ontbreken nut en noodzaak van een transferium. ,,Provinciale Staten van Drenthe en de gemeenteraad van Tynaarlo zetten in 2017 beide het licht op groen voor dit omstreden plan. Echter in zowel Provinciale Staten als gemeenteraad kwam het plan erdoor met de kleinst mogelijke meerderheid. Er is er vanuit de samenleving geen draagvlak voor dit
prestigeproject. Bij Haren is al een groot transferium dat voldoende parkeergelegenheid biedt. De geraamde uitgaven aan belastinggeld zijn minimaal 17 miljoen euro en vallen waarschijnlijk zelfs hoger uit.”

Ten noordwesten van de A28 staat een nieuwe afrit gepland. Dit is een belangrijk foerageer- en leefgebied voor veel vogels en andere diersoorten. Westerhof en Bazuin: ,,Omdat er in de plannen weinig wordt vermeld en omdat bestaand onderzoek gedateerd maar ook onjuist is, hebben wij zelf onderzoek gedaan. In het leefgebied komen onder andere de otter, bever, roerdomp, bunzing en hermelijn voor. Ook gaat de geplande afrit dwars door een vaste broedplaats voor ijsvogels.”

Westerhof en Bazuin vrezen dat de groene entree van De Punt/Eelde/Glimmen volledig zal verdwijnen en dat de verkeersdrukte aanzienlijk zal toenemen. ,,Bovendien komt er meer lichtvervuiling: lichtmasten, lantaarnpalen en een lichtkunstwerk. Bijzonder is dat dit blijkbaar zomaar kan op minder dan 250 meter van het Natura 2000-gebied Nationaal Park Drentsche Aa.”

Meer informatie (en een link naar de petitie) is te vinden op www.transferium-nee.nl.