Afbeelding

GS stellen ontwerpactualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2022 vast

Algemeen

ASSEN - Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben de ontwerpactualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2022 vastgesteld. Het gaat om een actualisatie van de Omgevingsvisie Drenthe die op 3 oktober 2018 is vastgesteld.

Sinds 2018 is er veel nieuw beleid vastgesteld. Dit is verwerkt in de kaarten en teksten van de ontwerpactualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2022. Hierin zijn ook enkele aanpassingen gedaan om te kunnen voldoen aan de eisen van de Omgevingswet en is met redactionele aanpassingen de leesbaarheid verbeterd. Met deze actualisatieronde is de Omgevingsvisie weer bij de tijd gebracht en kan de visie haar functie als integraal omgevingsdocument weer vervullen.

In de geactualiseerde Omgevingsvisie staat een beperkt aantal aanpassingen. Het gaat om nieuw beleid voor bedrijventerreinen en grote ruimtevragers, zoals distributiecentra en datacenters. De nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen wordt tegengegaan en er is een voorstel om de Omgevingsvisie jaarlijks te actualiseren. Daarnaast kondigen Gedeputeerde Staten aan te gaan werken aan een nieuwe Omgevingsvisie.

De ontwerpactualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2022 ligt met ingang van 13 mei zes weken ter inzage. Men kan hiervoor terecht in het provinciehuis en op ruimtelijkeplannen.nl.