Schapen in Boonspolder, vanaf de Oude Dijk.
Schapen in Boonspolder, vanaf de Oude Dijk. (Foto: Provincie Drenthe)

Informatiebijeenkomst over inrichting Boonspolder

Algemeen

SPIJKERBOOR - De inrichting van Boonspolder en het bevergebied van de Hunze gaat veranderen. Het schetsontwerp is inmiddels klaar en wordt woensdag 8 februari van 17.00 tot 20.00?uur gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in café ’t Keerpunt in Spijkerboor. Belangstellenden kunnen vragen komen stellen en meedenken over de toekomstige, natuurlijke inrichting van het gebied.

De Boonspolder ontkwam aan de ruilverkaveling van de vorige eeuw. Het gebied in handen van Stichting K.P Boon. Het land wordt nu deels gebruikt voor akkerbouw en deels als weidevogelgebied. De Provincie was enthousiast over de manier waarop de stichting het gebied beheerde, maar wilde wel dat Boonspolder zou aansluiten bij de rest van het Hunzedal. In overleg maakten ze een inrichtingsplan. In 2022 wordt er een moeras aangelegd, dat aansluit op Tusschenwater. Prolander verzorgt de werkzaamheden, maar het gebied blijft in beheer van stichting Boonspolder.

Zowel in Boonspolder, als in het bevergebied legt de Provincie in samenwerking met Prolander een nieuwe kering aan. De initiatiefnemers willen niet alleen de biodiversiteit verbeteren en invulling geven aan de wateropgave, maar ze willen ook zorgen voor meer recreatiemogelijkheden. Tijdens de inloopbijeenkomst wordt het verhaal verduidelijkt met verschillende kaarten en de plannenmakers gaan graag met de bezoekers in gesprek over het plan.

Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te beleven en benutten. ,,We verbeteren bijvoorbeeld de waterhuishouding en versterken de biodiversiteit in natuurgebieden. Met een gebiedsgerichte aanpak kijken we hoe de opgaven van natuur, landbouw, klimaat en water elkaar kunnen versterken. Zo maken we de natuur weerbaar en ontstaat er ruimte voor toekomstgerichte landbouw en economische ontwikkelingen”, aldus de Provincie Drenthe. 

Boonspolder.