Afbeelding

Subsidie voor tijdelijke kunstwerken EK wielrennen

Algemeen

REGIO - Het college van Gedeputeerde Staten stelt een subsidie van 40.000 euro beschikbaar voor tijdelijke kunstwerken in verband met het Europees kampioenschap wielrennen dat van 20 tot en met 24 september plaatsvindt in Drenthe.

Gedeputeerde Henk Brink: ,,We zijn inmiddels minder dan 200 dagen verwijderd van de start van het EK wielrennen. We realiseren ons dat dit internationale topsportevenement een enorme kans biedt om Drenthe te promoten. Maar het gaat om meer dan dat. Dit evenement biedt ook een kans om dorpen en mensen te verenigen, door gezamenlijke projecten uit te voeren. Dat willen we stimuleren met deze subsidie. We hopen dat we naast een sport- en wielerfeest in september ook een bijdrage kunnen leveren aan een volksfeest.”

Gedurende het EK wielrennen komt Drenthe via liveregistratie op televisie en online in beeld bij miljoenen mensen in Europa. Met deze aandacht is het evenement voor veel inwoners aanleiding om activiteiten te organiseren. De subsidie heeft tot doel het stimuleren van tijdelijke kunstwerken die Drenthe promoten en/of positief presenteren langs of in nabijheid van de route van het EK.

Inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen vanaf 1 april een beroep doen op de subsidieregeling. De subsidie bedraagt maximaal 2500 euro per project voor materiaalkosten voor de realisatie van een tijdelijk kunstwerk. Het kunstwerk moet in de periode van 20 tot en met 24 september zichtbaar zijn voor een breed publiek langs de route.