Wethouder Jurryt Vellinga. (foto: gemeente Tynaarlo)
Wethouder Jurryt Vellinga. (foto: gemeente Tynaarlo)

College Tynaarlo stelt ontwerpomgevingsvisie vast

Algemeen

VRIES - Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerpomgevingsvisie voor de gemeente Tynaarlo vastgesteld. 

In de omgevingsvisie kijkt de gemeente wat ze voor 2040 wil bereiken. Waar liggen de ontwikkelpunten? Hoe speelt de gemeente in op actuele thema’s en hoe wordt gezorgd dat inwoners ook over 20 jaar nog met veel plezier in de gemeente wonen? Deze vragen hebben geresulteerd in een aantal belangrijke aandachtspunten: de kwaliteit van voorzieningen (leegstand, kwaliteit van winkels, gebrek aan ontmoetingsruimte, kwaliteit van de openbare ruimte), gebrek aan woonruimte voor ouderen en starters, de energietransitie, verkeersveiligheid, onderhoud van de openbare ruimte en groenvoorziening, de kwaliteit van het landschap rond de dorpen, de behoefte aan dorpsommetjes en de toekomst van de landbouw.

Veel reacties  
De ontwerpomgevingsvisie is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject met inwoners, bedrijven en andere stakeholders. Inwoners van de gemeente Tynaarlo hebben de afgelopen maanden actief deelgenomen aan het inspraakproces over het voorontwerp van de omgevingsvisie van de gemeente. De inspraakperiode leverde negentig reacties op van betrokken inwoners, instanties en groepen. De gemeente heeft deze reacties op verschillende punten verwerkt en aangepast in deze uiteindelijke ontwerpomgevingsvisie.

Voor en door inwoners
Wethouder Jurryt Vellinga waardeert de betrokkenheid van de inwoners en moedigt hen aan om straks ook de ontwerpomgevingsvisie en inspraaknota te raadplegen en hun zienswijzen kenbaar te maken. ,,Zo wordt het niet alleen een visie van de gemeente, maar ook voor en door alle inwoners. Iedereen die zich betrokken voelt bij zijn of haar leefomgeving, krijgt zo een kans om daar actief over mee te denken. Ik kijk uit naar deze volgende fase in het proces. Ook de zienswijzen die we binnenkrijgen op dit ontwerp zullen we weer uitermate serieus behandelen.’’

De volgende stap is het voorleggen van de documenten aan de gemeenteraad, met het verzoek om de visie vrij te geven voor het indienen van zienswijzen. Naar alle waarschijnlijkheid vergadert de gemeenteraad hier volgende maand over. Wanneer de visie daadwerkelijk wordt vrijgegeven voor zienswijzen, wordt dat gecommuniceerd via de bekende kanalen.

Belangstellenden kunnen de ontwerpomgevingsvisie vinden op www.typischtynaarlo.nl.