Museum De Wachter in Zuidlaren is één van de musea die in aanmerking komen voor een bijdrage van de provincie Drenthe.
Museum De Wachter in Zuidlaren is één van de musea die in aanmerking komen voor een bijdrage van de provincie Drenthe.

Tynaarlo presenteert voorontwerp omgevingsvisie

Algemeen

TYNAARLO - De gemeente Tynaarlo heeft het voorontwerp van de omgevingsvisie gepresenteerd. Dit is een visie op de toekomst van de gemeente, met als doel een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor inwoners. De visie is te vinden op www.typischtynaarlo.nl.

In de omgevingsvisie kijkt de gemeente wat ze voor 2040 wil bereiken. Waar liggen onze ontwikkelpunten? Hoe spelen we in op actuele thema’s en hoe zorgen we ervoor dat de inwoners van de gemeente ook over 20 jaar hier nog met veel plezier wonen? Deze vragen resulteerden in enkele belangrijke aandachtspunten: de kwaliteit van de voorzieningen (leegstand, kwaliteit van winkels, gebrek aan ontmoetingsruimte, kwaliteit van de openbare ruimte), gebrek aan woonruimte voor ouderen en starters, de energietransitie, verkeersveiligheid, onderhoud van de openbare ruimte en groenvoorziening, de kwaliteit van het landschap rond de dorpen, de behoefte aan dorpsommetjes en de toekomst van de landbouw.

,,Het is een omgevingsvisie geworden die inspireert, inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en handvatten biedt voor initiatieven van inwoners, bedrijven en stakeholders”, vindt wethouder Jurryt Vellinga van de gemeente Tynaarlo. Om iedereen in de gemeente te betrekken bij de voorbereiding van de omgevingsvisie is gekozen voor een uitgebreid participatietraject. Dit traject heeft veel informatie en inzichten opgeleverd. Vellinga: ,,Ik ben er trots op dat de omgevingsvisie is gemaakt in samenspraak met inwoners, bedrijven en stakeholders in de gemeente.”

Het voorontwerp wordt vandaag zes weken lang vrijgegeven voor de inspraak. Gedurende deze periode kan men richting het college reageren door een inspraakreactie te sturen naar het gemeentehuis of via www.typischtynaarlo.nl. Ook kan men op zaterdag 17 december van 10.00 tot 14.00 uur met vragen en opmerkingen over het voorontwerp van de omgevingsvisie terecht op een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis.

Na de inspraakperiode stelt het college van B en W een inspraaknota op waarin de verschillende reacties worden voorzien van een antwoord. Het college geeft daarbij aan of dit leidt tot een inhoudelijke wijziging in het voorontwerp van de omgevingsvisie. De eindversie, de ontwerp-omgevingsvisie, wordt vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden. Deze kan het vervolgens vrijgeven voor het indienen van zienswijzen.