Afbeelding

Inwoners Tynaarlo kunnen zienswijze indienen voor ontwerpomgevingsvisie

Algemeen

VRIES - De gemeenteraad van Tynaarlo heeft de ontwerpomgevingsvisie vrijgegeven voor het indienen van een zienswijze. Dat kan tot en met 22 augustus.

In de omgevingsvisie geeft het gemeentebestuur haar visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Het gaat dan om ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, leefbaarheid, natuur en landschap, recreatie, landbouw, economie, voorzieningen, mobiliteit, milieu en energietransitie. In de visie staat wat de gemeente belangrijk vindt in de periode tot 2040 als het gaat om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor de inwoners van de gemeente. Welke plannen zijn er voor de toekomst? Waar liggen de ontwikkelpunten? Hoe wordt ingespeeld op actuele thema’s en hoe wordt ervoor gezorgd dat de inwoners van de gemeente ook over 20 jaar nog met veel plezier in Tynaarlo wonen?

De omgevingsvisie is te vinden op www.typischtynaarlo.nl. Wie een zienswijze wil indienen, kan daar kijken hoe dit moet. Wanneer het zienswijzetraject is afgerond, neemt de gemeenteraad een besluit over de definitieve omgevingsvisie. Dit gebeurt waarschijnlijk komend najaar.