De Homanshof in Anloo dreigt voor het dorp Anloo verloren te gaan.
De Homanshof in Anloo dreigt voor het dorp Anloo verloren te gaan. (Foto: Henry Koops)

Stilstaande trein rond Homanshof Anloo moet weer gaan rijden

Algemeen

ANLOO – De gemeenteraad van Aa en Hunze vraagt wethouder Ivo Berghuis actie te ondernemen met betrekking tot de plannen rond de Homanshof in Anloo. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de raadsvergadering. Berghuis vindt zelf ook dat er haast is bij de onderhandelingen, maar wil wel een zorgvuldige afweging maken. 

Staatsbosbeheer heeft de Homanshof te koop staan. De Steungroep Homanshof vindt dat het bijzondere Rijksmonument behouden moet blijven voor het dorp. Het interactieve informatiecentrum van Staats Bosbeheer, de expositie Geopark en museale expositie onderduikershol zijn de dragers voor de bezoekers van Anloo om te wandelen in de omgeving. De steungroep is van mening dat het pand alleen kan worden overgenomen door verwerving door het Drents Landschap. Het Drents landschap wil er wel instappen, maar dan moeten zowel de Provincie Drenthe en de Gemeente Aa en Hunze elk ook een derde van de kosten bijdragen. 

In juni gaf Berghuis de steungroep nog huiswerk mee en moesten er concrete plannen op tafel komen. De steungroep leverde in augustus een plan met begroting in. Sindsdien is het stil.

Gerard Scholtens van de Steungroep deed een beroep op de gemeenteraad om de stilstaande trein weer in beweging te zetten en vroeg het college om 169.000 euro, een derde van het geld dat de steungroep nodig acht, voor de aankoop, onderhoud en verduurzaming, beschikbaar te stellen. De Steungroep voelt zich gesteund door Dorpsbelangen, Historisch Anloo en een meerderheid van de inwoners van Anloo. 

Berghuis wilde voordat hij geld in de begroting op wil nemen eerst weten wat de financiële risico’s zijn en welke rol precies van de gemeente gevraagd wordt. ,,Ik wil niet voor verassingen komen te staan.” Hij wees al wel een verzoek van Staatsbosbeheer af om de maatschappelijke bestemming te veranderen in een woonbestemming af. 

Een snel in een schorsing opgestelde motie van D66 en GroenLinks om dezelfde avond nog te besluiten om 169.000 euro in de begroting op te nemen werd door de overige raadsfracties afgewezen. Wel werd door de raad om snelle actie gevraagd. Berghuis beloofde wel met spoed het overleg weer aan te gaan en eventueel tijd te kopen bij Staatsbosbeheer, waardoor de angst die leeft dat het monument alsnog verloren gaat voor het dorp wordt weggenomen.

Zie ook: https://www.schakel.info/nieuws/algemeen/64862/steungroep-homanshof-dreigt-voor-anloo-verloren-te-gaan