Afbeelding

Tynaarlo moet ook in 2040 aantrekkelijke woongemeente zijn

Algemeen

VRIES - De gemeente Tynaarlo moet ook in de toekomst aantrekkelijk blijven voor haar inwoners. Dat staat in de Omgevingsvisie 2023-2040 waarmee de gemeenteraad afgelopen week heeft ingestemd. 

Hierin staat hoe de gemeente eruit moet zien tussen nu en 2040. Hoe wordt er omgegaan met ruimte, water, natuur, landschap, milieu, verkeer en vervoer en hoe hangt alles samen met elkaar? In de omgevingsvisie staan de ambities en doelen voor de omgeving op de lange termijn tot 2040. Dat betekent niet dat alles al vastligt, de visie is een basis en het vertrekpunt voor concretere plannen die gemaakt worden. Het gaat dan om plannen die de gemeente zelf maakt, maar ook om plannen van inwoners, instellingen of bedrijven. Nieuwe plannen moeten dus aansluiten bij de omgevingsvisie. 

Samenwerking met inwoners en bedrijven
De visie is er voor inwoners, instellingen en bedrijven. Daarom heeft de gemeente zo veel mogelijke mensen mee laten denken over wat er precies in de visie moet komen te staan. Meedenken kon op verschillende manieren: via een interactieve website, een inwonersenquête, een scholenproject, inloopbijeenkomsten in de grote kernen, dorpsbijeenkomsten voor de kleine kernen, een stakeholderbijeenkomst en diverse bijeenkomsten met de adviesraad en de raadswerkgroep omgevingsvisie. Dit heeft veel informatie opgeleverd die is gebruikt voor het schrijven van de visie. Iedereen kan alle informatie vinden op vinden www.typischtynaarlo.nl.

De omgevingsvisie is onderdeel van de landelijke Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Als een inwoner vanaf dat moment een boom wil kappen, een aanbouw wil bouwen, een schuur wil plaatsen of een inrit wil aanleggen, dan kunnen inwoners terecht bij één loket: www.omgevingsloket.nl. Inwoners hoeven hierdoor straks niet ook nog naar andere organisaties, zoals de provincie of het waterschap