Concept verkavelingskaart Laarhoeve.
Concept verkavelingskaart Laarhoeve.

Mogelijk meer betaalbare woningen in nieuwe wijk Laarhove

Algemeen

ZUIDLAREN - Het college van de gemeente Tynaarlo wil 10 procent meer betaalbare woningen gaan bouwen tijdens het project Woningbouw Zuidlaren en Eelde-Paterswolde. De uitbreiding heeft te maken met een subsidieaanvraag van 2 miljoen euro bij het Rijk. Het gaat hierbij om woningen in de nieuwe wijk Laarhoeve in Zuidlaren en op de locaties de Kooi en Bladergroenschool in Eelde-Paterswolde. Met dit project worden netto 321 woningen gerealiseerd, waarvan minimaal 193 woningen in de categorie betaalbaar. 

De gemeenteraad heeft in november 2021 besloten dat er in de nieuw te bouwen wijk in Zuidlaren ongeveer 268 woningen komen. Hiervan zal 40 procent betaalbare woningen, 40 procent middendure woningen en 20 procent dure woningen zijn. In verband met de Woningbouwimpuls (WBI)-subsidie door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil het college de verhouding nu aanpassen naar 50 procent betaalbare woningen, 30 procent middendure woningen en 20 procent dure woningen. In de deelgebieden de Kooi en Bladergroenschool in Eelde-Paterswolde worden in totaal 53 sociale huurwoningen toegevoegd. Dit komt tegemoet aan de grote vraag naar betaalbare woningen in Eelde-Paterswolde.  

Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie is dat er minimaal 50 procent betaalbare woningen worden gerealiseerd in het plangebied. Onder betaalbaar wordt op dit moment door het Rijk verstaan: sociale huurwoningen, middenhuur tot 1023 euro en koop tot 390.000 euro. 

Het woningbouwproject voldoet volgens het college behoudens de eis dat minimaal 50 procent van de woningen betaalbaar dient te zijn, aan alle voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. Daarom wordt de raad gevraagd om al dan niet akkoord te gaan met deze wijziging van de door de raad eerder gestelde kaders. De 10 procent verschuiving naar goedkoop heeft wel een negatief effect op de opbrengstenkant van de grondexploitatie. Het college stelt voor om een beperkte uitbreiding van 268 naar ongeveer 285 woningen in Laarhove te gaan verkennen. 

Indien de subsidie wordt toegekend, dan wordt 1,73 miljoen euro van de onrendabele top gefinancierd door het Rijk. Het college heeft de subsidieaanvraag al ingediend en vraagt de raad nu om instemming van de procentuele aanpassing. Mocht de subsidie niet worden toegekend, dan zal het college teruggaan naar de oorspronkelijke verdeling. Mocht de raad niet akkoord gaan met het voorstel dan wordt de subsidieaanvraag door het college ingetrokken.