Onder toeziend oog van Ruben Dood en Angelique Berg van het CBS en Paul de Rook van het UDC tekent Mirjam Wulfse van de RGA de intentieverklaring voor de Regiomonitor.
Onder toeziend oog van Ruben Dood en Angelique Berg van het CBS en Paul de Rook van het UDC tekent Mirjam Wulfse van de RGA de intentieverklaring voor de Regiomonitor. (SylviaGermesFotografie)

Regiomonitor brengt ontwikkelingen in de regio Groningen-Assen in kaart

  voorlezen