Een bever in het Drentsche Aa-gebied tussen Annen en Eexterzandvoort. (foto Normen Vink)
Een bever in het Drentsche Aa-gebied tussen Annen en Eexterzandvoort. (foto Normen Vink)

'Onbedoelde vangst van bevers nooit 100 procent uit te sluiten'

Algemeen

ZUIDLAREN - Waterschap Hunze en Aa’s doet er alles aan om te voorkomen dat bevers klem komen te zitten in muskusrattenvallen, maar kan een dergelijke onbedoelde bijvangst niet voor de volle 100 procent uitsluiten. Dat stelt het waterschap in een verklaring nu het Openbaar Ministerie hoger beroep heeft aangetekend tegen een uitspraak van de rechter dat het waterschap inderdaad aan alle richtlijnen voldoet.

Eind 2019 is een bever klem komen te zitten in een muskusrattenklem in het Zuidlaardermeergebied tussen Zuidlaren en Onnen. Vervolgens hebben buitengewone opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer en Stichting Het Groninger Landschap onderzoek gedaan naar de plaatsing van muskusrattenklemmen in het gebied. Dit heeft ertoe geleid dat waterschap Hunze en Aa’s, verantwoordelijk voor de plaatsing van de klemmen, is gedagvaard door de officier van justitie. Die is van mening dat het waterschap onvoldoende maatregelen heeft genomen om het risico op de ongewenste vangst van bevers te ondervangen. Het waterschap spreekt dit tegen. Woordvoerder Arjan Heugens: ,,Waterschappen hebben een wettelijke taak om muskusratten en beverratten te bestrijden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van verschillende vangmiddelen, waaronder klemmen. Daarbij is er een risico dat andere dieren dan muskusratten of beverratten onbedoeld in een dergelijke klem gevangen worden. Dit wordt ook wel bijvangst genoemd. In de uitoefening van onze taak om muskusratten en beverratten te vangen, zijn we erop gericht om de risico’s op bijvangst van andere dieren, zoals bijvoorbeeld een bever, te voorkomen. We hebben bestreden dat er sprake zou kunnen zijn van het opzettelijk vangen van bevers, zoals staat vermeld in de dagvaarding. Sinds 2011 hebben we meer dan 63.000 klemmen gezet. Bijvangst van een bever in onze klemmen of andere vangmiddelen was tot dusverre niet voorgekomen. Wat ons betreft toont dit aan dat we er goed in slagen de onbedoelde vangst van een bever te voorkomen.”

In december werd waterschap Hunze en Aa’s vrijgesproken van de tenlastelegging: het opzettelijk doden en/of vangen van bevers door de wijze waarop het waterschap muskus- en beverratten bestrijdt. Volgens de rechter voldoet het waterschap aan de richtlijnen voor muskusrattenbeheer in gebieden waar bevers zich kunnen ophouden. Het Openbaar Ministerie heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld. Het OM is van mening dat het waterschap gebruikmaakt van onbeschermde klemmen waarin bevers kunnen worden gevangen en die niet zouden zijn toegestaan.

Muskus- en beverratten zijn dieren die veel schade toebrengen aan oevers en waterwerken. Daarnaast zorgt het gegraaf van een muskusrat voor schade door verzakkingen. Dit is een risico voor de stabiliteit van dijken en oevers en daarmee een risico voor de waterveiligheid. Worden muskus- en beverratten niet bestreden, dan nemen hun aantallen snel en fors toe. Dat geldt uiteraard ook voor de schade die zij veroorzaken. Daarom worden muskus- en beverratten door de waterschappen bestreden. ,,De leefomgeving van een muskus- of beverrat overlapt nu eenmaal met die van andere dieren”, aldus Arjan Heugens. ,,Dit maakt dat bijvangst nooit voor de volle 100 procent is uit te sluiten.”