Het gebied waar de nieuwe woonwijk Vries-Zuid moet verrijzen.
Het gebied waar de nieuwe woonwijk Vries-Zuid moet verrijzen.

Starters vissen achter het net in nieuwe woonwijk Vries-Zuid

Algemeen

VRIES - De gemeenteraad van Tynaarlo is teleurgesteld dat er geen starterswoningen worden gebouwd in de nieuwe woonwijk Vries-Zuid. Maar volgens wethouder René Kraaijenbrink moet de raad de hand in eigen boezem steken.

In Vries-Zuid worden 75 woningen gebouwd. De invulling van de wijk stond al grotendeels vast, maar voor de derde en laatste ‘witte vlek’ konden tot eind vorig jaar plannen worden ingediend. Negen initiatiefnemers maakten van deze gelegenheid gebruik. Uiteindelijk koos de gemeente voor een plan voor de bouw van vijf particuliere huurwoningen in het segment middenhuur. Starters op de woningmarkt, voor wie ook een plan was ingediend, vissen daarmee achter het net. Dit tot teleurstelling van de starters zelf - twee van hen maakten deze week tijdens de raadsvergadering gebruik van het inspreekrecht om hun ongenoegen te uiten - én van de gemeenteraad.

Volgens wethouder René Kraaijenbrink moet de raad de hand echter in eigen boezem steken. ,,Het college heeft dit plan uitgevoerd zoals de raad het heeft gewild. En de opdracht was niet specifiek om hier starterswoningen te bouwen.”

Fractievoorzitter Gezinus Pieters van de VVD hoopt dat er nog een oplossing komt. ,,Het moet toch mogelijk zijn om in een plan voor 75 woningen een blokje voor starters te realiseren?” Wethouder Kraaijenbrink wijst er echter op dat het bestemmingsplan onherroepelijk is, en dat het wijzigen hiervan consequenties heeft. Volgens de wethouder zijn er wel mogelijkheden op een perceel ten zuiden van Vries-Zuid. Hij daagt de nieuwe gemeenteraad én het komende college - waarvan hij zelf geen deel meer zal uitmaken - op om de handschoen op te pakken.