De ondernemersvereniging vindt dat de volumestudie waar de raad een uitspraak over zal doen veel kansen biedt.
De ondernemersvereniging vindt dat de volumestudie waar de raad een uitspraak over zal doen veel kansen biedt.

Ondernemers Zuidlaren: in volle vaart vooruit met PBH-terrein

Algemeen

ZUIDLAREN – Zuidlaren staat bekend als een mooi dorp waar altijd iets te beleven is, waar men kan genieten van de omgeving en waar men nog gezelligheid en ouderwetse gastvrijheid ervaart. Waarden waar de inwoners én ondernemers trots op zijn. Winkeliersvereniging Vereniging Ondernemend Zuidlaren (VOZ) wil daarom op een constructieve manier in gesprek blijven als het gaat om ontwikkelingen in het centrum.

Zo ook bij de ontwikkeling van de voorzijde van het PBH-terrein, dat al zestien jaar onderwerp van gesprek is. Er kunnen stappen gezet worden als de gemeenteraad akkoord geeft. ,,Er worden echter ook dingen geroepen en gezegd die feitelijk niet kloppen en waar mensen van schrikken. Draagvlak is voor ons als ondernemers én als mens belangrijk. Belangrijk voor ons is dat het braakliggende terrein eindelijk echt een goede invulling krijgt. Want dat verdient Zuidlaren, zowel ondernemers als inwoners’’, aldus de VOZ in een brief aan de inwoners van het dorp. 

Er is jaren discussie geweest over het aantal supermarkten dat Zuidlaren nodig heeft en waar die gevestigd zouden kunnen worden. Jarenlang waren er twee relatief kleine supers. ,,De huidige tijd en klanten stellen echter andere eisen dan vroeger. Zuidlaren heeft behoefte aan twee volwaardige supermarkten. Het inwonertal en de regiofunctie van het dorp vragen daar om.’’ Onderzoek wijst uit dat er minstens 1400 vierkante meter nodig is voor een goede full-service supermarkt. In het winkellint aan de Stationsweg is dat niet mogelijk. 

Winkellint behouden
De VOZ vindt daarom dat er twee supermarkten mogen komen op het PBH-terrein. ,,Daarvoor zijn we niet over één nacht ijs gedaan. We hebben onze leden uitvoerig geïnformeerd op basis van feiten, cijfers, rapporten en experts en ons steeds laten begeleiden en adviseren door Lokaal Retail Belang, dat valt onder MKB-Nederland.’’ Er was hoop dat het zou lukken om volwaardige mogelijkheden te creëren op de bestaande locaties. ,,Toen bleek dat dat echt niet kon wilden wij graag constructief meedenken om een zo goed mogelijk alternatief te ontwikkelen. En dat is er op het PBH-terrein, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zuidlaren heeft een prachtig winkellint. Dat willen we graag in stand houden. Belangrijk is dat je vanuit het lint zicht hebt op de supermarkten en andersom. Hoe verder weg, hoe minder supers en winkels elkaar kunnen versterken. Een ander punt is dat een supermarkt alleen kan overleven als er voldoende parkeerplekken dichtbij zijn. Door de unieke ligging kan aan al deze voorwaarden worden voldaan op het PBH-terrein.’’ Een nieuwe parkeerkelder aanleggen is te kostbaar en veel mensen zien er tegenop er gebruik van te maken. ,,In het huidige plan liggen de parkeerplaatsen voor de supermarkten lager dan het maaiveld en worden ze vergroend. Dat zorgt voor een vriendelijke aanblik én een goede zichtlijn tussen supers en het dorpscentrum.’’ De VOZ-leden hebben unaniem ingestemd met het plan. ,,Bij andere winkeliers is er inmiddels ook veel enthousiasme en tijdens inwonersbijeenkomsten hebben we gezien dat dat ook geldt voor inwoners en winkelend publiek.’’

Het draait natuurlijk niet alleen om supermarkten en winkels. ,,Er zijn mogelijkheden om ook andere kansen te pakken die bijdragen aan een gezond en levendig centrum. Er is daarom rekening gehouden met een plek voor cultuur en zorg. Ook de partijen die daar invulling aan willen geven zijn blij met de geboden kansen. Juist die mix van functies - supermarkten, winkels, zorg én cultuur - maken een centrum sterk en toekomstbestendig en van grote waarde voor inwoners en bezoekers. We zijn blij met de ingeslagen weg en hopen dat de gemeenteraad groen licht geeft om de volumestudie te vertalen naar concrete ontwerpen.’’  

Hoogbouw?
De invulling van het terrein is de volgende stap waar de gemeente mee aan de slag gaat zodra de raad akkoord geeft. ,,Er is een maximale bouwhoogte van 10,50 meter. De nieuw te bouwen panden zullen niet hoger zijn dan bijvoorbeeld het Brinkhotel aan de voorzijde en omdat de nieuwbouw verder naar achteren wordt geplaatst lijkt het optisch lager. Het pand waar nu de HEMA in gevestigd is valt ook onder hoogbouw en past prima in de naaste omgeving. Door een bouwlaag toe te voegen aan een supermarkt creëer je bovendien mogelijkheden om er woningen boven te realiseren. Zuidlaren heeft grote behoefte aan appartementen, waardoor er doorstroming op de huizenmarkt ontstaat en gezinnen kansen krijgen zich te vestigen. Dat is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp.’’

De gemeente heeft bewust gekozen om de ontwikkeling van het centrumplan voor Zuidlaren in stukjes te knippen. Nu gaat het alleen om de voorzijde van het PBH-terrein. Later komt de vormgeving van de kop van de grote Brink en de verdere invulling van het verblijfsgebied aan bod. Ook het in goede banen leiden van de verkeersstromen en parkeren worden pas verderop in het proces behandeld. ,,De VOZ is in gesprek met ondernemers en inwoners rond het PBH-terrein en inmiddels is afgesproken dat we na de zomervakantie bij elkaar komen om verder te praten over verkeersstromen, parkeermogelijkheden, etcetera. De goede sfeer bij het overgrote deel van de inwoners, in combinatie met een sterk groeiend aantal VOZ-leden, geeft vertrouwen in het slagen van het plan.’’ De ondernemersvereniging vindt dat de volumestudie waar de raad een uitspraak over zal doen veel kansen biedt. ,,Alle uitgangspunten zijn goed onderzocht, afgewogen en onderbouwd. Nu hierop terugkomen betekent weer een enorme vertraging.’’ De VOZ hoopt dat de gemeente invulling geeft aan de belofte in het laatste coalitieakkoord om koers te houden en gemaakte afspraken te realiseren.

Alle uitgangspunten zijn volgens de VOZ goed onderzocht, afgewogen en onderbouwd.