Afbeelding

Burgercomité Nee tegen dit azc: ,,Vries is te klein voor de opvang van 250 mensen’’

Algemeen

VRIES - Het Burgercomité Nee tegen dit azc is van mening dat Vries te klein is voor de opvang van 250 asielzoekers. ,,Bovendien vraag je om problemen door ook nog 40 woningen voor sociale huur toe te voegen zoals het plan van de gemeente luidt”, zegt woordvoerder Bram Lukkien namens het burgercomité.

De gemeente Tynaarlo maakte vrijdag 19 januari bekend een asielzoekerscentrum voor 250 mensen te gaan realiseren aan de Taarloseweg in Vries, in combinatie met 40 woningen sociale huur. Op hetzelfde moment overviel burgemeester Marcel Thijsen met dit bericht een groep van direct omwonenden. Zij hadden de burgemeester uitgenodigd voor een gesprek met de vraag om duidelijkheid over de geruchten die al maanden rondgingen over de komst van zo’n AZC. Deze omwonenden vormen nu het burgercomité Nee tegen dit azc en wil hun visie ook kenbaar maken. 

Eerlijk verhaal
,, De burgemeester verkoopt zijn plannen als een uniek woonconcept. Er is volgens hem geen sprake van een azc de komende tien jaar, maar van woonruimte voor asielzoekers. Er komen geen hekken om het azc. Door bouwen in het groen – nu nog een weiland - en de combinatie met sociale huurwoningen krijgt het een vriendelijke uitstraling. Belangrijkste lokmiddel om dit plan uit te gaan voeren lijkt de 4 miljoen die de gemeente toegezegd heeft gekregen voor de bouw van de huurwoningen. Met het azc levert Tynaarlo volgens de burgemeester bovendien een bijdrage aan het ontlasten van Ter Apel. Het steekt ons dat deze informatie meer lijkt op een verkoopverhaal dan een realistische voorstelling van zaken. Daarom hebben we besloten het eerlijke verhaal te vertellen”, zegt Lukkien. ,,De aanduiding Woonruimte voor Asielzoekers lijkt bedoeld om te verhullen dat er gewoon op één plek in ons dorp 250 asielzoekers worden gehuisvest. Dat heet een azc en zeg dat gewoon! De toekomstige bewoners zijn in afwachting van een beslissing of ze in Nederland mogen blijven of niet. Dat kan nog lang duren gezien de enorme achterstand van de IND in de behandeling van aanvragen. Deze mensen wonen al verspreid over kleinere locaties in Eelde en Vries. Het gaat om de gezinnen, in totaal 120 personen die tijdelijk gehuisvest zijn in de Bladergroenschool in Eelde, de 40 alleenstaande mannen die nu in het hotel Wapen van Vries wonen, 30 minderjarige jongens en jongvolwassen mannen van de locatie Maria Christina in Vries en 30 alleenstaande mannen op het bedrijventerrein Vriezer Brug.”

Nette mensen
Lukkien vervolgt zijn verhaal. ,,Burgemeester Thijsen geeft aan dat het alleen maar nette mensen zijn die geen overlast veroorzaken: We weten wie de huidige asielzoekers zijn want ze wonen al bij ons. We kennen de vaak schrijnende verhalen van vluchtelingen onder hen. We herkennen hen als mensen zoals wij zijn stelt ThijsenEchter, je concentreert veel mensen op één plek die veelal getraumatiseerd zijn, onder hoogspanning leven wegens onzekerheid over hun toekomst en afkomstig zijn uit veel verschillende culturen. Hoe kun je dan stellen dat er geen overlast komt? Juist ook omdat er constant mensen zullen vertrekken en er nieuwe zullen komen. Wie dat zijn bepaalt het COA. Dus zal er sprake zijn van voortdurende verandering in de bewoners. De politie is onderbezet en moet een groot geografisch gebied bedienen, hoe kan zij dan direct ter plekke zijn bij overlast zoals de burgemeester wil?”, verkondigt Lukkien de mening van het burgercomité. ,,Het negeert ook de ervaring van tientallen jaren met opvang van migranten dat juist kleinere groepen op kleinere locaties meer acceptatie ondervinden. Zo draaien de gezinnen in Eelde volop mee in het dorp en zal men hen daar node missen als ze worden verhuisd naar Vries.”

Wisselgeld
Een prominente rol in de communicatie van de gemeente zijn volgens Lukkien de 40 flexwoningen voor starters en andere woningzoekenden, die bij op het terrein van het azc gerealiseerd gaan worden. Daaraan zou grote behoefte bestaan. ,,Voor alle duidelijkheid: flexwoningen zijn tijdelijk en het gaat om sociale huur. Naast de vraag wie vrijwillig bij een azc gaat wonen, willen jongeren in Vries niet huren maar kopen. Nog geen twee jaar geleden heeft de gemeente Tynaarlo een plan van jongeren uit Vries voor betaalbare koopwoningen voor starters in Vries-Zuid geblokkeerd, zelfs nadat enkele van deze jongeren tot in de raad hiervoor hadden gepleit. Ze vonden geen gehoor, Tynaarlo verkocht de grond liever aan een commerciële partij. Woningcorporatie Woonborg heeft in datzelfde Vries-Zuid een reservering om twaalf sociale huurwoningen te realiseren. Nu pas neemt Woonborg het initiatief ook daadwerkelijk die woningen te bouwen.”

Nieuwe wijk Vries-Zuid komt tot stilstand
De komst van het azc verstoort volgen het burgercomité bovendien de ontwikkeling van Vries-Zuid, de eerste nieuwbouwlocatie van redelijke omvang sinds 25 jaar. ,,Ook de kopers van huizen en kavels in dit nieuwe wijkje, de meeste nog niet eens begonnen met bouwen, werden net als alle andere inwoners van Vries tot het laatste moment buiten de plannen gehouden. Sterker, veel van hen moesten het nieuws uit de media halen. Meerdere toekomstige bewoners hebben hun kavel teruggegeven of onderzoeken de mogelijkheid onder de koop uit te komen. De onvrede over het plan van de gemeente is zo groot dat er op 31 januari een aparte informatieavond werd belegd voor iedereen die een kavel of huis heeft in deze nieuwe wijk.”

Personeelstekort
Het besluit over het azc is in het diepste geheim genomen. ,,Toch meldt de burgemeester al in de media dat nog voor hij de directe omwonenden informeerde, er ondernemers in de gemeente hem positief over aan hebben gesproken om deze mensen in de gemeente te huisvesten vanwege het personeelstekort. Wij hebben die ondernemers nog niet kunnen vinden.”

Spreidingswet
De Spreidingswet is aangenomen. Dat betekent dat alle gemeenten in Nederland vanaf 2025 verplicht kunnen worden tot de opvang van asielzoekers. ,,In onze provincie en in de provincie Groningen weten we allang dat opvang in de rest van Nederland hoogstnoodzakelijk is. Onze gemeente voldoet met de huidige opvang van asielzoekers al ruimschoots aan haar taakstelling, net als overigens heel Drenthe en Groningen. Ons oordeel is dat het dorp Vries te klein is voor dit unieke plan. De gemeente Tynaarlo heeft drie hoofdkernen: Eelde met 10.635 inwoners, Vries met 4219 inwoners en Zuidlaren met 10.095 inwoners. En uitgerekend in de kleinste kern wordt het azc gepland. Dat is niet logisch en gezien de grootte ook onverantwoord. Naar de mening van een groep inwoners van de gemeente Tynaarlo is het plan van de gemeente onvoldoende doordacht en dreigt uitvoering zonder rekening te houden met de noden en wensen van ons dorp. Dat willen we niet laten gebeuren. 

Inwoners die ook Nee tegen dit azc zeggen kunnen zich melden op azcvries@gmail.com. Dan ontvangen zij actuele informatie over activiteiten en acties van het burgercomité”, besluit Lukkien.